Fibonacci

top

GEOMETRIA FIBONACCIEGO
jako wiodący nurt współczesnej
Analizy Technicznej!

Po ponad 15 latach aktywnego tradingu postanowiłem przekazać Wam sprawdzone narzędzie od którego zaczęła się moja przygoda w formacjami harmonicznymi…

Postanowiłem, że zorganizuję otwarte warsztaty na żywym rynku na których przekażę Wam ZA DARMO całą moją wiedzę jaką posiadam oraz narzędzia jakie wykorzystuję w codziennym tradingu na rynku FOREX & KRYPTO. 

Spotkania z Traderami nie będą typowym nudnym wykładem – będą to praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których uczestnicy zaangażowani zostaną we wspólną pracę z wykresami!

Dodatkowo:

 • po raz pierwszy zaprezentuję gotowe setupy rynkowe oparte na Geometrii Fibonacciego.
 • dowiesz się w jaki sposób wyszukiwać okazji rynkowych na wielu rynkach jednocześnie.
 • udowodnię Ci, że ten skaner rynkowy może automatycznie wyszukać gotowy scenariusz rynkowy.
 • zobaczysz mój obecny warsztat pracy, gdzie monitoruję jednocześnie ponad 200 instrumentów!
 • każdy uczestnik spotkania otrzyma ode mnie ZA FREE komplet materiałów, dostęp do najlepszych wskaźników oraz pełne wsparcie edukacyjne i analityczne!

„ZAPISZ SIĘ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, kapitał zakładowy: 50.000 zł, zwana dalej „Administratorem” oraz na przekazanie ich Partnerom biznesowym FK Capital , zgodnie z klauzulą informacyjną (link). Dane udostępniam dobrowolnie.

 


GEOMETRIA FIBONACCIEGO

 

FORMACJE HARMONICZNE NA RYNKU FOREX&KRYPTO

Skuteczna strategia, która stosuję od 2008 roku

 • Regularne spotkania z członkami grupy (minimum 1 raz w tygodniu)
 • Prezentacja oraz obsługa gotowych wskaźników, które automatycznie wyszukują układy i formacje harmoniczne
 • LIVE TRADING z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do monitoringu rynkowego
 • Warsztaty grupowe
 • Webinary edukacyjne
 • Webinary analityczne 
 • Pełne wsparcie oraz osobista pomoc Łukasza Fijołka!

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

 

Kilkumiesięczne praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których pokażę gotowe narzędzia z jakich korzystam każdego dnia!

GEOMETRIA FIBONACCIEGOPo raz pierwszy zostanie zaprezentowane autorskie połączenie wybranych technik i automatycznych narzędzi, które wspomagają trading oraz przyśpieszają czas Twojej nauki nawet o kilka miesięcy! 

Uczestnicy projektu TRADING HARMONICZNY zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu technik Fibonacciego i geometrii rynkowej.

Każdy poznaje bardzo dokładnie proces decyzyjny  oraz stałe setupy rynkowe, a wszystko to podczas pełnowartościowej analizy, na realnym rynku, z wykorzystaniem gotowych wskaźników i narzędzi, które również ode mnie otrzymasz!

 

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

Podążając śladem Fibonacciego…

Po raz pierwszy z technikami Fibonacciego spotkałem się ponad 13 lat temu… Tak naprawdę od tego zacząłem naukę czytania wykresów i interpretacji pewnych poziomów – zniesień Fibonacciego.

Po wielu latach aktywnego tradingu patrząc na Analizę Techniczną z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę, że mamy pewne braki, coś pominęliśmy lub po prostu nasza interpretacja była błędna.

 

Teraz wiem, że pewne poziomy Fibonacciego po prostu nie mogą działać!

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

Obiecuję, że nasze spotkania nie będą typowym wykładem – będą to praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których uczestnicy zaangażowani zostaną we wspólną pracę z wykresami!

Usiądź z nami i podczas tych kilkumiesięcznych warsztatów online poznaj wszystkie tajemnice układów harmonicznych – zarówno tych tradycyjnych jak i alternatywnych formacji, które z dużą częstotliwością pojawiają się na rynku walut, surowców, indeksów oraz kryptowalut.

Spędzisz kilkadziesiąt godzin przy wykresach z doświadczonym Traderem. 


Na zdobycie tego, co Wam pokażę na warsztatach poświęciłem  ponad 13 lat swojego życia

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

POZNASZ GOTOWE FORMACJE:

 • Gartley 222
 • Bat
 • Leonardo
 • Fibonacci Team Pattern
 • Butterfly
 • Crab

CELEM SPOTKAŃ JEST POZNANIE I ZROZUMIENIE ZAAWANSOWANYCH WSKAŹNIKÓW, KTÓRE AUTOMATYCZNIE MONITORUJĄ WSZYSTKIE RYNKI I WYSZUKUJĄ NAJLEPSZE UKŁADY.
GEOMETRIA FIBONACCIEGO

 1. Poznasz kompleksową strategię Fibonacciego w połączeniu z zaawansowaną geometrią oraz strukturą falową rynku

 2. Otrzymasz gotowe rozwiązania, dzięki którym nauczysz się rozpoznawać najważniejsze układy i formacje na wykresach

 3. Poznasz sprawdzone narzędzia, które sprawią, że od samego początku będziesz posiadał przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku

 4. Po raz pierwszy zobaczysz wszystkie wskaźniki z jakich korzystam

   


 

Partnerem edukacyjnym i sponsorem projektu jest:GEOMETRIA FIBONACCIEGO


Pamiętaj – jeśli chcesz zostać profesjonalnym Traderem, nikt nie zarobi pieniędzy za Ciebie!

Sprawdź opinie uczestników naszych warsztatów! 


Dlaczego formacje harmoniczne są tak skuteczne?

 • Mamy precyzyjny plan działania, który oparty jest na matematycznym ciągu Fibonacciego
 • Wiemy w których momentach podłączyć się do trendu (poznajemy formacje kontynuacji trendu)
 • Prawidłowo identyfikujemy momenty zwrotne na rynku (zewnętrzne układy z wykorzystaniem 161,8% fibo)
 • Poznajemy alternatywne formacje harmoniczne, dzięki którym budujemy przewagę

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

GEOMETRIA FIBONACCIEGO

 

 GEOMETRIA FIBONACCIEGO

Co otrzymują uczestnicy?GEOMETRIA FIBONACCIEGO

 1. Kilkumiesięczne warsztaty podczas których poznasz gotowe wskaźniki i narzędzia stosowane przez zawodowych Traderów.
 2. Dostęp ZA DARMO do profesjonalnej platformy transakcyjnej
 3. Dostęp do nagrania video po zakończonym webinarze
 4. Dostęp do materiałów w formie tekstowej (gotowe strategie PDF, materiały edukacyjne, autorskie opracowania)
 5. Dostęp do zamkniętej grupy Traderów.
 6. BONUS: LIVE TRADING z Łukaszem Fijołkiem

 


RYZYKO

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

„ZAPISZ SIĘ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, kapitał zakładowy: 50.000 zł, zwana dalej „Administratorem” oraz na przekazanie ich Partnerom biznesowym FK Capital , zgodnie z klauzulą informacyjną (link). Dane udostępniam dobrowolnie.

Prezentowane w niniejszym artykule informacje nie stanowią oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Materiał prezentowany podczas szkolenia w trakcie webinarium nie stanowi pełnego opracowania omawianych w nim zagadnień – ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych czy analiz finansowych ani nie może być traktowany jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa. FK Capital sp. z o.o. nie oferuje usług doradztwa inwestycyjnego. Materiał i informacje w nim przedstawione nie mogą być podstawą podejmowania działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawiany na szkoleniu materiał może nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe lub inne obowiązujące przepisy prawa i stanowi wyłącznie informacje o sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoba korzystająca z materiału winna podjąć inne, nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu oceny i zasadności prowadzonej inwestycji. 

FK Capital sp. z o.o., autor materiałów ani osoby prezentujące materiał nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje lub opinie. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem – wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału przez inwestującego, lub poniesieniem straty przewyższającej wartość wpłaconego kapitału. 

FK Capital sp. z o.o. zaleca powstrzymanie się od inwestycji na rynku Forex, w przypadku nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania tego rynku, a w szczególności braku zrozumienia ryzyka, jakie jest związanie z inwestowaniem w instrumenty pochodne.