Fibonacci

top

Jak wygląda prawdziwy trading w wykonaniu SMART MONEY? Kto jest w stanie realnie wpłynąć na rynek? Dlaczego impet, dynamika oraz aktywność dużych graczy jest tak ważna aby uzyskać odpowiednią przewagę na rynku FOREX?

Głównym założeniem tego projektu edukacyjnego jest pokazanie kiedy i w jakich okolicznościach wchodzą do gry najwięksi gracze tj. banki, fundusze hedgingowe oraz instytucje. O tych elementach łatwo zapomnieć koncentrując się na podstawowej analizie technicznej. Również historyczne transakcje analizowane “po fakcie” nie odwzorują w pełni faktycznych warunków rynkowych. Zachowanie kursu w newralgicznych obszarach cenowych definiuje momentum wejścia w pozycję, które jesteśmy w stanie odczytać za pomocą profesjonalnego oprogramowania – stosowanego przez zawodowych Traderów.  


Podążając śladem SMART MONEY…

GRUPA WOLUMENOWA

 GRUPA WOLUMENOWA
Kompletny program szkoleniowy dla Traderów

 • Regularne spotkania z członkami grupy
 • Prezentacja oraz obsługa profesjonalnego oprogramowania
 • LIVE TRADING z wykorzystaniem patternów wolumenowych
 • Warsztaty grupowe
 • Webinary edukacyjne
 • Webinary analityczne 

 

GRUPA WOLUMENOWA

Uczestnicy GRUPY WOLUMENOWEJ zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu mechaniki i funkcjonowania rynku. Każdy poznaje bardzo dokładnie proces decyzyjny  oraz stałe setupy rynkowe, a wszystko to podczas pełnowartościowej analizy, na realnym rynku, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania – tick by tick!

 

Kilkumiesięczne praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których odkrywamy niepublikowane dotąd materiały na temat tradingu!GRUPA WOLUMENOWA

Po raz pierwszy zostanie zaprezentowany program szkoleniowy, w którym Łukasz Fijołek przedstawi kompletną metodologię handlu nad którą pracował przez ostatnich kilka lat.

Usiądź z nami i podczas tych kilkumiesięcznych warsztatów online obserwuj patterny wolumenowe, interpretację zachowania ceny, sposób kształtowania każdej pojedynczej świecy, decyzje inwestycyjne, zarządzanie pozycją i… handluj wspólnie z nami!


GRUPA WOLUMENOWA

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach jest posiadanie statusu aktywnego klienta w ORBEX. Informacja o ORBEX oraz wszystkich kosztach i opłatach jest dostępna TUTAJ.


Jak realnie sprawdzają się założenia wynikające z prezentowanej strategii?

GRUPA WOLUMENOWA

GRUPA WOLUMENOWA

 

 

 

Sprawdź skuteczność!


.

Jak osiągamy stabilne wyniki? Na co zwracamy uwagę w momencie wejścia w pozycję oraz … kiedy (i dlaczego?!) nie wchodzimy w pozycję widząc piękny układ harmoniczny?

GRUPA WOLUMENOWA

 1. A Ty jakich wyników w swoim handlu oczekujesz?
 2. Stawiasz na skuteczność, czy R:R?
 3. W jaki sposób filtrujesz układy, które uwzględnione zostały w Twoim Trading Planie?
 4. Czy prowadzisz różne typy rachunków odpowiednie dla różnych stylów inwestycyjnych?

 

Podczas tego spotkania usiądziemy do rynku wspólnie. Spędzisz kilkadziesiąt godzin przy wykresach z doświadczonym Traderem. Dowiesz się w jaki sposób osiągamy systematycznie takie wyniki.

Spotkanie to nie będzie typowym wykładem – będą to praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których uczestnicy zaangażowani zostaną we wspólną pracę z wykresami!


Po raz pierwszy pokażemy metodę, która pokazuje przyczynę ruchu cen wykorzystując odpowiednie zależności pomiędzy siłą a słabością na płynnym rynku

Podczas spotkania omówimy model stosowany w handlu na jednym z naszych rachunków – zrównoważonym. Pokażemy, że rynek Forex to nie tylko agresywne inwestycje. To również możliwość zbudowania stabilnego portfela ze stosunkowo niewielką ekspozycją na ryzyko.

Podczas tych praktycznych warsztatów poznasz z nami mechanikę rynku, którą wykorzystują najlepsi Traderzy na świecie!

 • Faza akumulacji i dystrybucji.
 • Oznaki siły i słabości na rynku.
 • Kontekst rynkowy.
 • Geometria rynkowa w korelacji z wolumenem.
 • Scenariusze wolumenowe w praktyce.

GRUPA WOLUMENOWA


Pamiętaj – jeśli chcesz zostać profesjonalnym Traderem, nikt nie zarobi pieniędzy za Ciebie!

Sprawdź opinie uczestników naszych warsztatów! 

 • Kiedy popyt przejmuje kontrolę nad rynkiem?
 • Dlaczego tylko niektóre poziomy wsparcia i oporu działają?
 • W jaki sposób precyzyjnie rozgrywać poziomy Fibonacciego?
 • Co wpływa na wzrost lub spadek konkretnej waluty?
 • Skąd wiedzieć czy oznaczenie fal Elliotta jest poprawne?

Na zdobycie tego, co Wam pokażę na warsztatach poświęciłem ostatnie 5 lat analizując równolegle: 

GEOMETRIE – FALE – WOLUMEN

GRUPA WOLUMENOWA

POZNASZ GOTOWE SCHEMATY WOLUMENOWE:

 • Stopping volume
 • Shakeout
 • No supply
 • No demand
 • Buying climax
 • Selling climax
 • Upthrust

CELEM SPOTKAŃ JEST POZNANIE KOMPLEKSOWEJ METODOLOGII HANDLU W OPARCIU O WOLUMEN:
GRUPA WOLUMENOWA

 1. Poznasz kompleksową strategię wolumenową w połączeniu z zaawansowaną geometrią rynku oraz Teorią Fal Elliott’a

 2. Otrzymasz gotowe modele bezpiecznego zarządzania kapitałem, tak aby precyzyjnie kontrolować ryzyko

 3. Poznasz podejście, które sprawi, że od samego początku będziesz posiadał przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku

 4. Po raz pierwszy zobaczysz dokładną analizę rynku bar po barze

GRUPA WOLUMENOWAZaprezentujemy fazy rynkowe według Wyckoff’a

 • Schemat kampanii wolumenowej.
 • Sygnały do zajęcia pozycji.
 • Otoczenie rynkowe a klasyczna Analiza Techniczna.
 • Właściwy układ wolumenu w geometrycznym “overbalance”.
 • Uczestnicy rynku, których na pierwszy rzut oka nie widać…

Co nam daje ta metoda? Czy jest skuteczna?!

 • Mamy precyzyjny plan działania.
 • Rozumiemy kiedy można zagrać z ciasnym Stop Loss’em?
 • Wiemy w których momentach podążać za dużym graczem.
 • Prawidłowo identyfikujemy kampanie na bazie wolumenu.
 • Pokazuje nam współczesne procesy wolumenowe jakie zachodzą na rynku każdego dnia.

GRUPA WOLUMENOWA

 


GRUPA WOLUMENOWA ma za zadanie realizację trzech głównych celów…

 1. Zaprezentowanie w maksymalnie praktyczny i realny sposób jak działają SMART MONEY i jakie pułapki stosują. Uczestnicy naszych spotkań analizują rynek siedząc „ramię w ramię” z doświadczonym Traderem, patrząc na ten sam wykres, obserwując jego reakcje na zachowanie ceny, podejmowane działania, dokonywane mierzenia oraz końcowe decyzje – wszystko w oparciu o profesjonalne oprogramowanie, które i Ty otrzymasz!

 2. Pokazanie na czym polega analiza wolumenu i jak ją wykorzystać w praktyce na rynku Forex. Na każdym spotkaniu dokładnie omówimy i przeanalizujemy konkretne schematy wolumenowe – pokazując wszystko na realnych przykładach rynkowych. Dzięki takiemu podejściu, Uczestnicy szybko zdobywają praktyczną wiedzę, a także otrzymują gotową odpowiedź jak to można wykorzystać na realnym rynku budując dodatkową przewagę.
 3. Wykorzystanie analizy wielointerwałowej na głównych parach walutowych, indeksach giełdowych, towarach oraz surowcach. Każde kilkugodzinne warsztaty poświęcamy na dokładne badanie specyfiki konkretnego waloru. Otrzymujemy w ten sposób odpowiedź co takiego działa na konkretnym instrumencie.

 GRUPA WOLUMENOWA

Co otrzymują uczestnicy?

 1. GRUPA WOLUMENOWAKilkumiesięczne warsztaty podczas których poznasz zaawansowaną metodologię tradingu opartą na wolumenie (GEOMETRIE – FALE – WOLUMEN)
 2. Dostęp do nagrania video po zakończonym webinarze
 3. Dostęp do materiałów w formie tekstowej (gotowe strategie PDF, materiały edukacyjne, autorskie opracowania)
 4. Dostęp do zamkniętej grupy Traderów.
 5. BONUS 1: Możliwość e-mailowych konsultacji z Łukaszem po zakończonym spotkaniu
 6. BONUS 2: Nielimitowany dostęp do FxRoom.pl 
 7. BONUS 3: Nielimitowany dostęp do CryptoRoom.pl 

 


RYZYKO

Administratorem Twoich danych osobowych jest FK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

Prezentowane w niniejszym artykule informacje nie stanowią oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Materiał prezentowany podczas szkolenia w trakcie webinarium nie stanowi pełnego opracowania omawianych w nim zagadnień – ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych czy analiz finansowych ani nie może być traktowany jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa. FK Capital sp. z o.o. nie oferuje usług doradztwa inwestycyjnego. Materiał i informacje w nim przedstawione nie mogą być podstawą podejmowania działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawiany na szkoleniu materiał może nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe lub inne obowiązujące przepisy prawa i stanowi wyłącznie informacje o sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoba korzystająca z materiału winna podjąć inne, nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu oceny i zasadności prowadzonej inwestycji. 

FK Capital sp. z o.o., autor materiałów ani osoby prezentujące materiał nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje lub opinie. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem – wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału przez inwestującego, lub poniesieniem straty przewyższającej wartość wpłaconego kapitału. 

FK Capital sp. z o.o. zaleca powstrzymanie się od inwestycji na rynku Forex, w przypadku nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania tego rynku, a w szczególności braku zrozumienia ryzyka, jakie jest związanie z inwestowaniem w instrumenty pochodne.