Korelacje

Tabele prezentują korelacje łączące poszczególne pary walutowe w przedziale 1 – godzinowym, 4 – godzinowym, dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym. Wysoka dodatnia korelacja wskazuje na podobny kierunek ruchu dwóch instrumentów. W przypadku wartości ujemnej walory poruszają się w kierunku przeciwnym. Siła korelacji podana została w ujęciu procentowym  – im wyższa wartość procentowa, tym silniejsza dodatnia lub ujemna korelacja pomiędzy parami. Więcej na temat tego, czym jest korelacja przeczytać można TUTAJ.

Korelacje w ujęciu 1 – godzinowym

Korelacje w ujęciu 4 – godzinowym

Korelacje w ujęciu dziennym

Korelacje w ujęciu tygodniowym

Korelacje w ujęciu miesięcznym