Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Artykuły Analiza Techniczna - co to jest?

Analiza Techniczna - co to jest?

Analiza techniczna – co to jest?

Analiza techniczna, synonimicznie czasem określana analizą wykresów, to ponad stuletnia szkoła analizy instrumentów finansowych, formacji świecowych i cen za pomocą różnych metod technicznych. Co jest najważniejsze w analizie technicznej, w jaki sposób ona funkcjonuje i przede wszystkim – czy naprawdę analiza techniczna działa?

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna jest różnie definiowana. Można przyjąć, że AT, jak często w skrócie nazywana jest analiza techniczna, to pewien zespół czynności dokonywanych za pomocą różnych, matematycznych i pomiarowych narzędzi, mających dostarczyć wiedzy o dalszym zachowaniu się poszczególnych instrumentów finansowych – spółek giełdowych, walut, indeksów giełdowych, wartości obligacji, surowców i minerałów. Analiza techniczna służy do oszacowywania cen i wartości instrumentów finansowych. Należy już w tym momencie wyjaśnić, że analiza techniczna może być stosowana do każdego aktywa bez względu na jego charakterystykę. To tylko, co jest potrzebne, aby móc daną rzecz badać za pomocą tej metody i wskaźników analizy technicznej, to zapis ceny (lub wartości, jak w przypadku np. indeksów giełdowych) osadzony w czasie, a więc zmienności cenowych.
Za pomocą analizy technicznej można bowiem badać to, co ma miejsce na wykresie. Różnego rodzaju wyspecjalizowane narzędzia mają na celu określenie, czy cena lub wartość danego waloru będzie rosła, spadała, czy też, przykładowo, będzie utrzymywała się w poziomym kanale, czyli trendzie horyzontalnym.

Podstawowe założenie analizy technicznej

Analiza techniczna opiera się na przekonaniu, że ceny podlegają trendom. Bez względu na to, czy obserwuje się wykres walutowy USD/JPY, akcje spółki Apple, obligacje Dino, polskiej spółki z GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), czy też ocenia się wykres kontraktów CFD (kontrakty na różnicę cenową) lub kryptowalut – w każdym z powyższych przypadków można dostrzec występowanie pewnych tendencji. Trendy mogą być wzrostowe, spadkowe lub horyzontalne. Są one wynikiem nastrojów inwestorskich: trend wzrostowy oznacza dominację popytu nad podażą, spadkowy – podaży nad popytem. Analiza techniczna – w przeciwieństwie do analizy fundamentalnej – nie zajmuje się badaniem, czy np. dana spółka posiada wysoką stopę zysków netto, czy marżowości sprzedaży. Analiza wykresów zajmuje się za to analizą relacji pomiędzy popytem a podażą przy wykorzystaniu danych statystycznych. Często, nieco ironicznie, zwykło się porównywać różnicę pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną poprzez stwierdzenie, że podczas gdy ta ostatnia pyta się, „co kupić?”, to AT pyta się „kiedy to zrobić?”.

Formacje świecowe i początki do analizy technicznej

Punktem wyjścia do analizy technicznej jest nauka formacji świecowych, jednakże aby je zrozumieć, wpierw należy nauczyć się rozumienia samego wykresu. Chodzi tutaj przede wszystkim o naukę świec japońskich. To właśnie ich wykorzystywanie uchodzi za podstawę analizy technicznej. W przeciwieństwie do wykresu liniowego, pozwalają one na dokładniejsze obserwacje ruchów ceny.
Jedną z najistotniejszych kwestii, które można dostrzec dzięki omawianej metodzie, są linie wsparcia i linie oporu (poziomy wsparcia i oporu). Są to takie miejsca na wykresie, które historycznie wyznaczały dla ceny opór (górną granicę względem aktualnej pozycji ceny) lub wsparcie (dolną granicę).
Z kolei do najpopularniejszych formacji świecowych zaliczyć można formację spodka (cena tworzy łuk powoli opadając, a od pewnego momentu zachowując się lustrzanie), czy formacje świecowe ramion i głowy – odwróconą, oznaczająca trend spadkowy, a także nieodwróconą, przewidującą tzw. rynek byka. Popularne są także formacje flagi. W tym miejscu należy jednak nadmienić, że wszystkich formacji świecowych, podobnie jak wskaźników technicznych i rodzajów samych japońskich świec są tysiące. Warto zatem regularnie sięgać po kolejne pozycje literaturowe, jak i przede wszystkim analizować jak najwięcej wykresów, aby jak najbardziej rozumieć mechanizm poruszania się ceny.

Czy analiza techniczna na pewno działa?

Chociaż zwolennicy analizy technicznej udowadniają, że pewne zachowania na rynku są cykliczne i powtarzalne, bez względu na to, czy mowa o kontraktach, spółkach, czy walutach. O ile z jednej strony trudno temu zaprzeczyć, o tyle przeciwnicy analizy technicznej wskazują, że działa ona na zasadzie losowości lub – w najlepszym przypadku – syndromu „samospełniającej się przepowiedni”, który polega na tym, że dana rzecz staje się prawdziwa wówczas, gdy każdy w nią wierzy.
Z drugiej strony bez znajomości analizy technicznej trudno jest wyznaczyć poziomy wejścia i wyjścia z inwestycji. Analiza pozwala na oszacowanie pożądanego horyzontu inwestycyjnego. Warto też podkreślić, że wielu ekspertów wykorzystuje dobra obu analiz – i technicznej, i fundamentalnej.

Zobacz również: Warsztaty Forex

Live