Rodzaje brokerów, rodzaje zleceń na rynku FOREX

0
1752

Jak już wcześniej pisaliśmy, rynek forex jest zdominowany przez banki, które dokonują na nim transakcji, jednakże inwestorzy indywidualni, teoretycznie nie są dopuszczani do rynku, ponieważ z reguły nie dysponują odpowiednio dużym kapitałem by móc się na nim płynnie poruszać. Naprzeciw ich potrzebom wyszły instytucje brokerskie, nazywani także brokerami.

Broker to instytucja, pośrednicząca między inwestorem a rynkiem, zapewniają swoim klientom stały dostęp do rynku walutowego za pomocą udostępnianych przez nich programów oraz platform transakcyjnych, zapewniając dźwignię finansową oraz sprawną realizację zleceń.

Wyróżnić można trzy rodzaje brokerów:

 

  • Market Maker, najpopularniejsza forma wśród małych brokerów, zasadniczo ich nazwa wzięła się stąd iż obsługują oni wszystkie transakcje klientów na wewnętrznym, stworzonym na własne potrzeby, rynku forex. Taki rynek jest mniej lub bardziej wierną kopią prawdziwego rynku. Zaletą tego rozwiązania jest zapewnianie przez brokera płynności w momentach, w których płynność na prawdziwym rynku forex jest niska. Wielu inwestorów trzyma się z dala od Market Makerów, ponieważ mają oni możliwość sterowania cenami na własnym rynku co nierzadko wykorzystują. Jest to oczywista wada, jednak istnieje wiele zalet otwarcia rachunku u jednego z market makerów, np. niski początkowy kapitał wymagany do otwarcia rachunku.

  • Brokerzy STP/NDD – skrót pochodzi od angielskiej nazwy Straight Through Processing/No Dealing Desk. Ten typ brokera nie jest szczególnie popularny z uwagi na to iż transakcje wykonywane przez nich nie są zatwierdzane przez brokera, lecz kierowane są prosto do innej instytucji – dostawcy płynności, zajmującej się wymianą walut na potrzeby brokera. Ceny są bardziej przystępne, co jednak jest spowodowane tym że musimy kupić większy pakiet na raz, co za tym idzie u brokera STP/NDD trzeba posiadać większy kapitał startowy.
  • Brokerzy ECN (z angielskiego Electronic Communication Network) – najbardziej ceniony typ brokera. Typ transakcji oferowanych przez tego brokera pozwala na błyskawiczne dokonywanie transakcji oraz najlepsze ceny kursów par walutowych. Transakcje wykonywane są na rynku międzybankowym, na którym uczestniczą najwięksi inwestorzy. Broker ECN udostępnia swoim klientom tylko infrastrukturę niezbędną do zawierania transakcji.

Niekwestionowaną zaletę brokerów ECN stanowi bardzo szybka egzekucja zleceń w granicach milisekund. Możliwe opóźnienie wynika wyłącznie z jakości łącza internetowego. Z uwagi na ciągłość informacji oferowanej przez rynek znacznie rzadziej występują tu luki podczas sesji giełdowych, a także ruchy cen są bardziej dynamiczne.

 


Rodzaje zleceń na rynku forex

Zasadniczo zlecenia na rynku forex można podzielić na dwie główne kategorie:

  • kupno
  • sprzedaż

Jak już wspomniano wcześniej, forex funkcjonuje na zasadzie parowania ze sobą dwóch stron sprzedaży; zawsze jeden interesant kupuje, a drugi sprzedaje dany walor. Na rynku forex mówi się że kupując, inwestor otwiera pozycję długą(ang. Long), natomiast sprzedając, otwiera pozycję krótką(ang. Short).

Pozycja długa w przypadku par walutowych oznacza że kupuje się walutę bazową za walutę kwotowaną, to jest w przypadku EUR/USD  kupujemy Euro za Dolary.

W przypadku pozycji krótkiej sprzedaż dotyczy instrumentu, którego inwestor teoretycznie nie posiada, w przypadku EUR/USD, inwestor sprzedaje walutę bazową(Euro) kupując jednocześnie walutę kwotowaną (Dolary).

Żeby zająć pozycję na rynku forex należy złożyć zlecenie: Bid w przypadku sprzedaży lub Offer w przypadku kupna.

Ceny instrumentów walutowych są podawane w dwóch wartościach, dla przykładu para NZD/USD  jest kwotowana po kursie 0,7749/0,7752  – co znaczy że możemy dokonać zakupu po cenie 0,7752 lub sprzedaży po cenie 0,7749. Luka cenowa między ofertami Bid oraz Offer nazywana jest spread’em. Spread można określić jako marże Brokera, który na wzór kantorów zarabia na różnicach kursowych.

 

Każde zlecenie można aktywować jako zlecenie natychmiastowe lub zlecenie oczekujące.

Zlecenie natychmiastowe zostaje uruchomione od razu po złożeniu oferty (po aktualnej cenie rynkowej), egzekucja to kwestia sekund. Zlecenie oczekujące różni się tym że inwestor sam ustala poziom kursu, przy którym zlecenie zostanie uaktywnione.

Oba rodzaje zleceń mają wspólne opcje, które można ustalać dla zlecenia:

  • Wielkość pozycji – na rynku forex pozycję obliczane są w lotach – standardowo lot oznacza 100 tysięcy jednostek bazowych danej waluty, wielkość dostępnych transakcji jest zależna od brokera, u którego posiada się rachunek inwestycyjny.
  • Poziom Stop Loss – pierwsza z dwóch podstawowych funkcji zleceń z limitem ceny; stop loss to poziom, który inwestor może założyć w swojej transakcji celem ochrony kapitału, przykładowo składając zlecenie kupna na EUR/USD po 1,3256 pragnąc ochronić kapitał ustawiamy stop loss poniżej np. 1,3240 – po osiągnięciu tego poziomu zlecenie zostanie automatycznie zamknięte.
  • Poziom Take Profit – druga podstawowa funkcja; działanie Take profit jest analogiczne do zlecenia z założonym stop loss’em z tym że funkcja Take profit pozwala na zabezpieczenie zysków; kupując EUR/USD po 1,3256 pragnąc zabezpieczyć zyski, ustawiamy tae profit powyżej ceny otwarcie np. 1,3280 – po osiągnięciu tego poziomu zlecenie zostanie automatycznie zamknięte a zyski z transakcji trafią na rachunek inwestycyjny.
  • Obie funkcję w połączeniu tworzą zlecenie OCO (z ang. one-cancels the other) tzn. zlecenia anulujące się nawzajem. Otwierając pozycję kupna na EUR/USD po 1,3256 ustawiamy jednocześnie zlecenie stop loss na 1,3240 oraz Take profit na 1,3280 – w tym momencie zabezpieczamy pozycję zarówno ze względu na ewentualne straty oraz zyski.
  • Trailing Stop – mniej popularne zlecenie – pozwalające na przesuwanie się stop loss’a. Załóżmy że inwestor kupił EUR/USD po 1,3256 ,ustawiając TS na poziomie 15 pipsów – stop loss zostanie ustawiony po cenie 1,3241 i będzie przesuwał się w założonym kierunku transakcji (dla kupna tylko w górę, dla sprzedaży w dół), np. gdy cena osiągnie poziom 1,3267 zlecenie TS automatycznie przestawi stop loss na poziom 1,3252. Mniejsza popularność tego zlecenia wynika z tego iż żeby było aktywne platforma transakcyjna musi być uruchomiona (w momencie wyłączenia platformy/komputera zlecenie jest dezaktywowane).

Dodatkowo dla zleceń oczekujących istnieją także zlecenia w nomenklaturze forex nazywane “if/then”  (jeżeli/to)  są to zlecenia uaktywniające się jedynie w konkretnych określonych przez inwestora warunkach:

buy limit – zlecenie kupna, które ustawia się poniżej aktualnej ceny kursu, gdy cena dojdzie do określonego przez inwestora poziomu (if/jeżeli), zlecenie zostanie aktywowane (then/to).

-buy stop – zlecenie kupna, które ustawia się powyżej aktualnej ceny kursu, gdy cena dojdzie do określonego przez inwestora poziomu, zlecenie zostanie aktywowane.

-sell limit –  zlecenie sprzedaży, które ustawia się poniżej aktualnej ceny kursu, gdy cena osiągnie poziom określony przez inwestora, zlecenie zostanie aktywowane.

-sell stop – zlecenie sprzedaży, które ustawia się powyżej aktualnej ceny kursu, gdy cena osiągnie poziom określony przez inwestora, zlecenie zostanie aktywowane.

Poprzedni artykułKalendarz FOREX
Następny artykułAnaliza Techniczna czy Analiza Fundamentalna na rynku FOREX?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.