Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Rodzaje zleceń - buy stop, sell stop, buy limit, sell limit

Rodzaje zleceń - buy stop, sell stop, buy limit, sell limit

Rodzaje zleceń – buy stop, sell stop, buy limit, sell limit

Chociaż najpopularniejsze rodzaje zleceń to takie profit i sell stop, nie każdy wie, że zwłaszcza na rynku Forex można wykonywać zlecenia typu buy stop, sell stop oraz buy limit i sell limit.

Rodzaje zleceń oczekujących

Zarówno inwestując na giełdzie przy użyciu konta maklerskiego, jak i poruszając się na rynku Forex, kontraktów CFD i par walutowych, w każdym w wariancie istnieje możliwość skorzystania z kilku rodzajów zleceń oczekujących.
W przeciwieństwie do zleceń zawieranych bieżąco po aktualnej cenie rynkowej, zlecenia oczekujące to zlecenia, które zostają aktywowane dopiero w momencie spełnienia wcześniej ustalonych kryteriów. Do najpopularniejszych zleceń oczekujących należy oczywiście zaliczyć zlecenie stop loss i take profit. Pierwsze z nich służy zabezpieczeniu się przed stratą i ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Inwestor lub trader obawiając się spadku wartości danego instrumentu finansowego, wystawia zlecenie oczekujące stop loss na danym poziomie ceny lub wartości aktywa. Jeśli cena lub wartość spadnie do wyznaczonego poziomu, zlecenie oczekujące stop loss zostaje aktywowane, a posiadany walor – sprzedany. W lustrzany sposób działa zlecenie take profit, polegające na realizacji zysków. Ustawiane jest ono powyżej ceny danego aktywa, a przekroczenie jej aktywuje sprzedaż instrumentu.

Zlecenia buy stop i sell stop

To jednak nie wszystkie dostępne narzędzia, które ma do dyspozycji trader. Kolejnymi są zlecenia oczekujące buy stop i sell stop. Zlecenia typu „stop” używane są przez traderów i inwestorów w tym celu, aby zawrzeć daną transakcję po wyższej lub niższej cenie względem ceny aktualnej danego instrumentu. Traderzy oczekujący na „wybicie” kursu często stosują takie zlecenia w ramach swoich strategii.
Podstawowa różnica pomiędzy buy stop i sell stop polega na tym, że w pierwszym przypadku cena kupna musi być wyższa od ceny bieżącej. Gdy cena wzrośnie do ustalonego poziomu, zlecenie zostaje aktywowane. Inaczej, niż w przypadku buy stop, zlecenie oczekujące sell stop realizowane jest w sytuacji, gdy zostaje aktywowany jego poziom poniżej ceny aktualnej, po której zlecenie zostało wystawione. Od zleceń stop loss i take profit zlecenia buy stop i sell stop różnią się tym, że w przypadku tych ostatnich poziom aktywacji nie oznacza automatycznego zakupu lub sprzedaży, a jedynie uruchomienie zlecenia na wykonanie tych czynności.

Zlecenia buy limit i sell limit

Bardzo interesujące i przydatne, zwłaszcza na rynku Forex, są także zlecenia buy limit (w wersjach anglojęzycznych często jako buy limit order lub limit buy) oraz sell limit. Dzięki takim rodzajom zleceń trader jest w stanie zakupić lub sprzedać dany instrument po cenie, która mu odpowiada. Pierwszy rodzaj zlecenia, buy limit (buy limit order), to zlecenie kupna, jednakże działające w taki sposób, że cena kupna musi być niższa od poziomu ceny kupna (Ask) w momencie zawierania zlecenia. Analogicznie zlecenie sell limit to rodzaj zlecenia sprzedaży, jednak w momencie, gdy cena jest wyższa od bieżącej ceny sprzedaży (Bid) w momencie zawierania zlecenia.

Kiedy warto wykorzystywać zaawansowane rodzaje zleceń?

Przedstawione powyżej zlecenia buy stop, sell stop oraz buy limit i sell limit warto wykorzystywać w ramach własnej strategii gry na rynku Forex. Planując wejście w inwestycje w danym momencie, dzięki możliwości wystawienia takiego rodzaju zleceń oczekujących, trader nie musi bieżąco cały czas śledzić kursu, lecz zapewnić sobie dogodną pozycję do wejścia w inwestycję.

Co to jest stop loss kroczący?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live