Czym jest FOREX?

0
1193

Aby zrozumieć czym jest rynek Forex, należy przyjrzeć się jego genezie, która jest ściśle połączona z historią całego rynku walutowego.

Między rokiem 1876 a Pierwszą Wojną Światową, standard wymiany złota całkowicie zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota na waluty dała początek ich stabilności. Na mocy porozumienia zawartego w Bretton Woods z 1944 roku, ustalono kursy walut wobec dolara amerykańskiego, wartość którego określono na 35 USD za jedną uncję złota. Na kraje partycypujące w przedsięwzięciu nałożono zakaz dewaluacji walut, natomiast dla zwiększenia konkurencyjności handlu ograniczony został zakres dewaluacji walut. Ograniczenie dotyczyło zakresu do mniej niż 10%.

W latach pięćdziesiątych szybko rozwijający się handel przyczynił się do ogromnych przepływów pieniężnych pomiędzy krajami, co destabilizowało porozumienie z Bretton Woods. W roku 1971 porozumienie zostało rozwiązane. Z uwagi na niewystarczające zasoby kruszcu, dolar nie mógł już być przeliczany na złoto. W konsekwencji w 1973 waluty krajów rozwiniętych podlegały już tylko regulacjom rynkowym, a popyt i podaż stały się głównymi siłami określającymi ich kursy, natomiast w roku 1978 rynek forex został oficjalnie ratyfikowany.

Na początku lat osiemdziesiątych rozwój nowych technologii, a w tym komputerów istotnie wpłynął na zwiększenie przepływów pomiędzy krajami oraz rozszerzenia się rynku na Amerykę, Azję oraz Europę. Wartość transakcji wymiany walut wzrosła intensywnie od około 70 miliardów dolarów na dobę w latach osiemdziesiątych do ponad 6 bilionów dolarów dziennie w roku 2014.

Rynek Forex (z angielskiego foreign exchange)  jest  obecnie największym międzynarodowym rynkiem walutowym, jest rynkiem pozagiełdowym OTC (over-the-counter). Dzięki swojemu zasięgowi oraz wielkości transferów pieniężnych jakich dokonuje się na nim codziennie, forex cechuje się zdecydowanie większą płynnością niż inne rynki finansowe. Umożliwia on zawieranie transakcji natychmiastowych typu SPOT, transakcji terminowych (Outright forward) oraz transkacji z przyszłą datą dostawy typu Swap.

Jak już wcześniej wspomniano, jego głównym zadaniem jest umożliwianie wymiany walut pomiędzy krajami (np. celem tworzenia rezerw bankowych w stabilnych walutach), oraz ułatwienie handlu (znacznie ułatwiony import oraz eksport). Jednakże dzięki jego dużej atrakcyjności, przyciąga on także inne podmioty.

Zasadniczo można dokonać podziału aktywnych graczy rynku forex, są nimi:

  • Banki państwowe oraz komercyjne: to główni uczestnicy rynku, tworzą rynek międzybankowy, na którym to dokonują operacji na ogromne kwoty, to głównie ich transakcje wpływają na ruchy cen kursów walutowych. Rynek międzybankowy tak samo jak rynek walutowy rozwinął się poza kontrolą rządowych jednostek administracyjnych i do dzisiaj jest rynkiem nieregulowanym. W większości krajów, których banki uczestniczą w tym rynku, nie istnieją specjalnie utworzone instytucje regulujące działalność bankową. Dawniej prym na rynku wiodły banki komercyjne, jednak obecnie coraz większy wpływ mają na niego banki inwestycyjne.

  • Fundusze emerytalne oraz inwestycyjne, są coraz poważniejszym uczestnikiem na rynku forex, z uwagi na jego atrakcyjność wielkie konglomeraty finansowe coraz częściej zwracają ku niemu swą uwagę. Tego rodzaju fundusze nierzadko występują w roli „regulatora rynku”, działając na zlecenie rządów, które chcą wpłynąć na kurs waluty jednocześnie unikając oficjalnej interwencji(np. Japoński Bank Pocztowy Kampo, często na zlecenie rządu kupuje lub sprzedaje duże pakiety walut celem regulacji kursu jena).

  • Inwestorzy indywidualni to ostatnia grupa uczestników aktywna na rynku. Inwestorzy indywidualni to w większości osoby, które na rynek przyciąga chęć zysku, głównie spekulanci.

 

Co sprawia że FOREX co roku przyciąga wielu nowych inwestorów?

  • jest największym rynkiem na świecie, co zapewnia doskonałą płynność; jak już wcześniej wspomniano dzienne przepływy na rynku forex w dzisiejszych czasach osiągają ponad 6 biliony dolarów,
  • jest rynkiem który zawsze jest otwarty; dzięki temu iż poszczególne rynki, które wchodzą w skład forex’u są rozlokowane w różnych strefach czasowych,  przez co transakcje można zawierać dwadzieścia cztery godziny na dobę, od godziny 23:00 w niedzielę , do godziny 22:00 w piątek (czasu polskiego).

Czym jest FOREX?

Poniższy rysunek przedstawia czas otwarcia głównych rynków światowych:

Źródło: www.forexfactory.com

  • specyfika par walutowych pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen walorów, to zagadnienie zostanie opisane szczegółowo w następnym podrozdziale,
  • dzięki postępowi technicznemu oraz rozwojowi telekomunikacji i Internetu, transakcje zawierać można niemal z każdego miejsca na świecie;  za pomocą komputerów stacjonarnych, laptopów, telefonicznie, czy nawet z poziomu smartphone’ów oraz tabletów.
  • możliwość używania dźwigni finansowej, dzięki możliwości lewarowania pozycji jesteśmy w stanie inwestować większy kapitał niż faktycznie posiadamy, ten aspekt inwestowania także zostanie omówiony w następnym podrozdziale,
  • rynek doskonale reaguje na analizę techniczną, jest to jedna z większych zalet rynku forex, dzięki której możliwe jest tworzenie strategii oraz przewidywań,  w którą stronę podąży kurs.
Poprzedni artykułGeometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX
Następny artykułCzym jest TRADING?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.