Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Kontrakt forward – co to jest?

Kontrakt forward – co to jest?

Co to jest Kontrakt Forward?

Jest to kontrakt terminowy, który zobowiązuje obie strony transakcji do wzajemnej wymiany dwóch walut w określonym terminie w przyszłości. Sztywno określony jest również kurs walutowy, w którym dojdzie do rozliczenia kontraktu, a zależy on od bieżącego kursu walutowego, poziomu stóp procentowych dla wybranych walut, terminu rozliczenia kontraktu.

Jest to instrument pochodny, który stanowi dużą wartość w handlu instytucjonalnym, jednak wymaga dużej wiedzy, aby korzystać z niego w efektywny sposób. Gwarancja kursu wymiany jest bardzo istotna przy planowaniu działań firmy na kolejne okresy. Kluczowe znaczenie ma także przy określaniu rentowności kontraktów rozliczanych w walutach, gdy mamy do czynienia z bardzo wąskimi marżami i nawet niewielka zmiana kursu może spowodować, że opłacalna transakcja przestaje być dla firmy korzystna i generuje stratę.

Model rozliczenia kontraktu odnosi się do dwóch opcji. Może to być fizyczna wymiana określonych wartości walut pomiędzy dwoma podmiotami. Jest również możliwość rozliczenia netto, a więc co do wartości wynikającej z różnic kursowych. Z transakcjami forward nie wiążą się żadne dodatkowe koszty; banki nie pobierają prowizji z tego tytułu. Ponadto, w czasie trwania kontraktu, klient może zmienić termin jego wygaśnięcia, choć ma to wpływ na rentowność zawartej umowy.

Co to jest Kontrakt Futures?

Live