Czynniki wpływające na zachowanie kursów walutowych

0
3390

Rozważając mechanizmy wprawiające w ruch kursy walut stajemy przed fundamentami osadzonymi bardzo głęboko w ekonomicznych aspektach światowych gospodarek. Jak wiadomo kurs to nic innego jak cena jaką należy zapłacić za walutę, która jest przedmiotem naszego zainteresowania.

Czym zatem jest cena? Co na nią wpływa? Bez wątpienia stanowi ona pewien konsensus między popytem oraz podażą. Wiąże się zatem z zainteresowaniem ze strony uczestników rynku, z potrzebą posiadania konkretnej waluty i jednocześnie z potrzebą jej zbycia. To zainteresowanie wynika z wielu czynników, które stanowią budulec cen, wpływając na zachowania kursów. Z kolei wszystkie te czynniki można sprowadzić do jednego istotnego elementu, na którym opierają się wszelkie zmiany.

Jest nim informacja. Informacja w postaci danych makro oraz w postaci wykresu, którego kształt, układ i zachowanie niesie ze sobą szereg sygnałów stymulujących popyt i podaż.

Informacja jako dana makroekonomiczna

W przypadku informacji jako danej makroekonomicznej uwzględnić należy wszelkie sygnały o charakterze gospodarczym wskazujące na koniunkturę, rozwój czy też sytuację polityczną. Rynek walutowy, podobnie jak rynek akcji, bardzo wyraźnie reaguje na wszelkie zawirowania makroekonomiczne zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Dlatego bardzo istotna jest znajomość ważnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych w określonych dniach o konkretnej godzinie.

Istnieje bardzo wiele danych, których wpływ można wyraźnie zauważyć w zmieniających się kursach, zaś szczególnie silne oddziaływanie charakteryzuje informacje napływające z amerykańskiej gospodarki, która niezmiennie traktowana jest przez inwestorów jako jedna z najważniejszych oraz wytyczających tendencje i kierunki na innych rynkach. Wśród najbardziej znaczących elementów wpływających na kursy, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, wyliczyć należy m.in. dynamikę PKB, sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym, sytuację na rynku pracy, sprzedaż detaliczną, indeks inflacji konsumenckiej CPI czy bilans handlowy. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają dane publikowane w pozostałych krajach. Należy jednak wspomnieć, że wszelkie prognozowane wartości wskaźników zawierają się już w kursach, które obserwujemy na wykresach. Jest to jedna z podstawowych zasad jaką należy wziąć pod uwagę. Faktyczny i zauważalny w większym, bądź mniejszym stopniu wpływ na ceny mają przede wszystkim informacje nieprzewidywalne i odbiegające od wartości prognozowanych. W pozostałych przypadkach panuje niezmienna zasada – rynek dyskontuje wszystko.

Poza publikowanymi cyklicznie danymi bardzo istotny wpływ na kursy mają różnego rodzaju interwencje banków centralnych, szczególnie dotyczące stóp procentowych, przemówienia prezesa Fedu – Bena Bernanke, prezesa EBC, czy innych ważnych osobistości świata polityki i finansów. Istotne pozostają więc czynniki polityczne, które również mogą mieć namacalne przełożenie na wiarygodność waluty danego kraju oraz poziom zaufania inwestorów.

Informacja w kontekście analizy technicznej

W przypadku gdy pod pojęciem informacji rozumiemy charakterystykę wykresu w danym momencie, pod uwagę bierzemy czynniki techniczne, które wynikają z analiz historycznych oraz różnorodnych modeli matematycznych tworzonych w celu lepszego przewidywania zachowania cen w przyszłości. Takie podejście mocno opiera się na psychologii i bezpośrednio wiąże z emocjami pod wpływem których inwestorzy podejmują decyzje co do zawierania w danym momencie transakcji.

Analiza techniczna, do której teraz nawiązuję, jest wynikiem powtarzalności ludzkich zachowań i dzięki temu pozwala zauważać zależności między sytuacją wynikającą z czynników fundamentalnych, a popytem i podażą, które kształtują wykres obserwowany przez inwestorów na całym świecie. Odpowiednie formacje, kształty, tempo ruchu generują więc sygnały rozpoznawalne przez zaangażowanych w inwestycje uczestników, którzy na bieżąco je interpretują angażując się w odpowiedni sposób na rynku.

Wszystkie te elementy wynikają z powtarzalności ludzkich zachowań, co bezpośrednio wiąże się z kolejnym istotnym założeniem analizy rynku, mianowicie – historia się powtarza.

Wizja, a rzeczywistość

Mimo powszechnie rozpoznawalnych sygnałów oraz usystematyzowanego zbioru zasad wejścia na rynek i wyjścia z niego, wciąż pozostaje jeden istotny czynnik, który w dużym stopniu wpływa na ceny, a nie wynika do końca z napływających informacji fundamentalnych i technicznych. Jest to aspekt związany silnie z wizją i charakterem inwestorów angażujących swoje środki finansowe na całym świecie. Jest to różnorodne spojrzenie na całość sytuacji oraz niejednolity sposób jej interpretacji.

Powszechnym jest stwierdzenie, że ilu inwestorów, tyle pomysłów na dalszy rozwój wydarzeń na rynku. Dlatego wielokrotnie odnaleźć można w sposobie ruchu cen, swego rodzaju „siłowanie się” różnych wizji i kierunków w jakich powinien poruszać się kurs. Jest to zauważalne bardzo wyraźnie przy ważnych punktach oporów i wsparć, w momentach zwrotnych, gdzie wielokrotnie uczestnicy z dużym kapitałem testują siłę rynku angażując wielkie sumy pieniędzy. Objawia się to niejednokrotnie silnymi „szarpnięciami” cen, które wpływają na sposób reakcji oraz efekt zawartych transakcji pozostałych inwestorów.

Mogą przyczyniać się do zamykania ustawianych w punktach zwrotnych zleceń obronnych oraz niepotrzebnych strat, gdy kurs po osiągnięciu kolejnego dołka lub szczytu zawraca, by ostatecznie dalej poruszać się w pierwotnie oczekiwanym przez większość uczestników kierunku.

Większy kapitał, większa siła

Podsumowując zagadnienie czynników wpływających na ruchy kursów, z całą pewnością można powiedzieć, że jakiekolwiek informacje napłyną z rynku, czy będzie to dana fundamentalna, czy sygnał analizy technicznej, czy też nieuzasadniony optymizm inwestorów, cena zawsze będzie kształtowana przez większość.

Im więcej środków na rynek wpłynie ze strony kupujących, tym wyższe ceny będzie osiągał kurs danej waluty. Dlatego inwestycje na rynku walutowym to nie tylko badanie opisanych elementów analizy technicznej i fundamentalnej, ale również w pewnym stopniu zdolność empatii i umiejętność przewidywania zachowań uczestników (szczególnie tych z dużym kapitałem), którzy angażując się na rynku kreują jego wartość.

Poprzedni artykuł5 istotnych elementów w tradingu
Następny artykułKim właściwie są uczestnicy rynku FOREX?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.