Geometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX

0
802

Najważniejszym założeniem Inwestowania Harmonicznego jest możliwość wyróżnienia cykli ruchów ceny, odpowiadających poszczególnym wzniesieniom w danej strukturze cenowej (trendzie). Wahania ceny są jedynym odwzorowaniem istniejącego trendu wzrostowego lub spadkowego.

Tak jak w życiu wzrost następuje w cyklach, tak te cykle mogą zawierać się w odpowiednich poziomach Fibonacciego oraz mogą służyć jako poziomy techniczne w analizie inwestycyjnej. W ten sposób momenty wejścia/wyjścia współgrać będą z naturalnym rytmem poruszania się rynku.

Z całą pewnością niejeden Inwestor angażujący swój kapitał na rynku giełdowym zastanawiał się kiedyś dlaczego cena zatrzymuje się na pewnych poziomach cenowych, tworząc specyficzne sekwencje szczytów, dołków oraz innych technicznych struktur. Z czego wynika takie zachowanie ceny? Czy rynek FOREX to przypadek, chaos, czy wręcz przeciwnie – ukryta geometria, która konsekwentnie realizuje się na wykresach każdego dnia?

Harmoniczny styl handlu wykorzystywany jest głównie na wysoce płynnych i aktywnych rynkach. Na rynku FOREX ta technika inwestycyjna cieszy się coraz większą popularnością oferując szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

Fundamentalnym założeniem Harmonic Tradingu jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli oraz pewnych struktur rynkowych. Zadaniem Inwestora jest identyfikacja układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych. W ten sposób wyznaczyć może istotne punkty zwrotne wynikające z pomiarów zniesień, zasięgów oraz geometrii, zachowując przy tym charakterystyczną dla tej metodologii wysoką precyzję wejścia w pozycję przy minimalnej ekspozycji na ryzyko.

Główną zaletą tego podejścia jest jego sprawdzalność oraz możliwość adaptacji w niemal każdych warunkach rynkowych. Bez względu na to czy analizowany kurs znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy też w konsolidacji, charakterystyczne dla tej techniki układy pojawiają się w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na parę walutową oraz interwał czasowy. Ponadto zastosowanie udoskonalonej analizy cykli giełdowych daje Inwestorowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych prawdopodobnych punktów zwrotnych, co zwiększa precyzję szacowanych obszarów cenowych oraz skuteczność zawieranych transakcji. Harmonic Trading daje Traderom ogromną przewagę w postaci wyznaczania lokalnych ekstremów na rynku, co pozwala na uczestnictwo w potencjalnie rozpoczynającym się ruchu już od samego początku.

Efektywny trading stawia jednak przed Traderem pewne wymagania. Jeżeli chcemy zawierać transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach musimy przede wszystkim zdefiniować nasze cele inwestycyjne. Budując swój indywidualny trading plan powinniśmy skoncentrować się nie tylko na określeniu układów rynkowych oraz precyzowaniu wejścia w pozycję, ale również ustaleniu wyraźnych zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem. Te dwa elementy stanowią nieodłączny element inwestycji warunkujący sukcesy na rynku giełdowym. 

 

Decyzje inwestycyjne oparte są na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka – nie na przewidywaniu przyszłości!

 

Zadaniem Inwestora jest zatem ustalenie z góry jedynego parametru nad jakim ma pełną kontrolę – wielkości dopuszczalnej straty na danej pozycji. Zdefiniowany dla danej sytuacji rynkowej Stop Loss wskaże wartość okazji inwestycyjnej oraz sens angażowania środków w otwarcie transakcji. Należy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z danego układu cenowego spełnia nasze założenia – minimalny poziom ryzyka oraz wysoki poziom potencjalnego zysku.

Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia – tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu. Wynika to ze specyfiki stosowanych w Harmonic Tradingu narzędzi oraz możliwości określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek.

W oparciu o pewne stałe układy geometryczne na przedstawionych wykresach zaznaczone zostały formacje, które charakteryzują się ogromną powtarzalnością. Z punktu widzenia inwestora jednosesyjnego, tego typu styl inwestycyjny może okazać się niezwykle pomocny. Wymagane jest jednak pewne doświadczenie oraz znajomość tych wciąż mało popularnych formacji technicznych.

Harmoniczność ruchów cenowych doskonale obrazuje przedstawiony przykład pary GBPCHF (wykres 1). Jak widać na zaprezentowanym wykresie rynek wielokrotnie realizował struktury korekcyjne oparte o geometrię 100% (co oznacza, że wielkość każdej zaznaczonej zielonym kwadratem korekty charakteryzowała się takim samym zasięgiem cenowym). Warto również zwrócić uwagę na powtarzające się poziomy Fibonacciego 61.8% wskazujące na identyczną głębokość ruchów korekcyjnych w stosunku do ruchu kierunkowego.

Geometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX

Wykres 1 Harmonia układów korekcyjnych – GBPCHF

Dobrym przykładem zasadności stosowania Harmonic Tradingu jest również wykres pary AUDUSD (wykres 2). Oznaczenia poszczególnych odcinków wyraźnie wskazują na geometryczny charakter rynku – nie tylko w kontekście korekt, ale również impulsów głównego trendu.

Geometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX

Wykres 2 Geometria fal – AUDUSD

Podobnych przykładów można wskazać bardzo wiele. Jak jednak w praktyce wyglądają codzienne analizy zwolenników Harmonic Tradingu?

Geometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX

Wykres 3 Analiza rynku – EURUSD

Na wykresie 3 zaobserwować można jeden ze stałych układów cenowych, który jest powtarzalny i charakterystyczny dla silnych oraz wyraźnych trendów. Na rynku popularnego Eurodolara widzimy bardzo mocne spadki w okresie od 25 czerwca 2013 do 9 lipca b.r. W celu określenia właściwego miejsca wejścia w pozycję dokonano pewnych pomiarów, które wynikają z zastosowania charakterystycznych dla Harmonic Tradingu narzędzi Fibonacciego. Wszystkie te działania mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zwrotnych na rynku.

Identyfikacja formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydawać się zadaniem żmudnym dla niewprawionego oka. Jednak wraz z przyrostem doświadczenia zauważymy, że geometria oraz formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często a ich skuteczność, przy sprecyzowanych warunkach rynkowych i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, jest bardzo wysoka.


Harmonic Trading  – wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej

Metodologia zakłada, że pewne formacje rynkowe lub cykle powtarzają się podobnie jak wzorce i cykle w codziennym życiu. Kluczem jest identyfikacja tych wzorców oraz wejście i  wyjście z rynku w oparciu o wysokie prawdopodobieństwo, że reakcja cenowa będzie taka sama jak była historycznie. Bazując na tej metodzie handlu prognozujemy zasięgi analizowanych ruchów, w konsekwencji czego istnieje duża szansa na określenie punktów zwrotnych na rynku. Warto dodać, że tego typu formacje pojawiają się w każdej skali czasowej: od minutowej przez godzinową, dzienną aż do miesięcznej. Dodatkowo mamy możliwość posługiwania się  zmodyfikowaną i ulepszoną analizą cykli giełdowych, dzięki której możemy wyznaczyć z ogromną dokładnością przedziały czasowe możliwych punktów zwrotnych na rynku.

W tym miejscu warto pokusić się o jedną uwagę natury ogólnej. Jeśli chcemy zawierać na rynku transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach cen musimy przede wszystkim zredefiniować nasze cele inwestycyjne.

Najmniejsze ryzyko i najmniejsza ekspozycja kapitału są zwykle w punktach zmiany trendu. Większość książek dotyczących inwestowania uczy jednak zupełnie czego innego tzn., że nigdy nie wolno kupować w dołku lub sprzedawać w szczycie. Klasyczne podejście preferuje wystawianie się na nieokreślone z góry ryzyko i zdanie się na nasze prognozy odnośnie kształtowania się cen w przyszłości. Mówi, by potencjalny zysk przekraczał poziom ryzyka trzykrotnie, aby inwestor mógł zaangażować się finansowo w transakcję. W praktyce jednak określanie tego rodzaju zasad nie jest poparte żadną logiką. Jedyną bowiem rzeczą, jakiej możemy być pewni na rynku i możemy ją z góry zdefiniować jest strata, którą gotowi jesteśmy ponieść ryzykując swój kapitał w konkretnej transakcji. Musimy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z określonego układu cenowego spełnia nasze założenia.

Skoro zatem naszym – traderów i inwestorów  – celem, jest poszukiwanie potencjalnych warunków rynkowych i strategii, które dają wysokie prawdopodobieństwo sukcesu, powinniśmy używać takich układów cenowych, które spełniają warunki ściśle zdefiniowanego, minimalnego poziomu ryzyka oraz idącego z tym w parze wysokiego poziomu potencjalnego zysku.  Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu.

Istotną zaletą wszystkich formacji harmonicznych jest możliwość określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek, oraz jasno zdefiniowany zakres ryzyka wskazujący gdzie należy ustawić zlecenie Stop Loss. Oznacza to dla nas – inwestorów – ograniczenie do minimum ryzyka inwestycyjnego na jakie narażamy się w przypadku niepowodzenia.

Początkowo, poszukiwanie formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydać się zadaniem żmudnym i karkołomnym. Z czasem jednak gdy nabierzemy odrobiny doświadczenia, zauważymy, że metodologia ta cechuje się niezwykle dużą skutecznością, a formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często.

Poprzedni artykułDołącz do Fibonacci Team – elitarnej grupy Traderów
Następny artykułCzym jest FOREX?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader, z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej Analizy Technicznej. Jako jedyny w Polsce od wielu lat organizuje LIVE TRADING udowadniając wysoką skuteczność technik Fibonacciego.