Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Stop loss - co to jest?

Stop loss - co to jest?

Stop loss – co to jest?

Bez korzystania ze zleceń zabezpieczających trader naraża się na szybkie i niebezpieczne straty kapitału. Zabezpieczeniu pozycji służy popularne zlecenie stop loss.

Stop loss, czyli niezbędnik w asortymencie każdego inwestora

Zlecenie stop loss to najpopularniejsze zlecenie automatyczne na świecie. Zawierane jest ono jeszcze częściej, niż zlecenie take profit. Na czym polega?
Zlecenie stop loss, czyli „tnij straty”, to rodzaj automatycznego zlecenia zabezpieczającego, które chroni przed stratą kapitału w sytuacji, gdy zawarta transakcja przekracza akceptowalny poziom strat. Wystawiając zlecenie stop loss o danej wartości, inwestor decyduje się na sprzedaż zawartej transakcji w sytuacji, gdy cena instrumentu spadnie do wyznaczonego poziomu. Przykładowo, jeżeli indywidualny, akceptowalny przez inwestora poziom ryzyka utraty kapitału z inwestycji wynosi 5%, to dokonując zakupu akcji spółki KGHM po cenie 100 złotych, dobrym pomysłem będzie ustawienie automatycznego zlecenia stop loss na poziomie 95 złotych. W sytuacji, gdy wbrew planom inwestora akcje spółki faktycznie spadną do tego poziomu, zostaną one automatycznie sprzedane.

Stop loss przydatny na każdym rynku finansowym

Zlecenie stop loss można wystawić zarówno przy inwestycjach w kontrakty terminowe lub papiery wartościowe poprzez dany dom maklerski, jak i przy tradingu. Nie ma bowiem chyba takiego brokera, który nie pozwalałby na wystawianie zleceń zabezpieczających. W przypadku tradingu zlecenie stop loss jest o tyle istotne, że na rynku Forex, używając dźwigni finansowej, zmiany cenowe par walutowych mogą zachodzić bardzo szybko i nieprzewidywalnie. Decydując się na wystawienie zlecenia stop loss, trader zabezpiecza swoją pozycję na wypadek np. pojawienia się negatywnych wyników finansowych, które zaskoczyłyby rynek do tego stopnia, że spowodowałyby silne spadki bądź wzrosty (w przypadku zawierania pozycji krótkich).

Stop loss – na co warto uważać?

Kluczowe zlecenie stop loss, mające na celu ochronę kapitału i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, nie jest jednak bez wad. Podstawową słabością zlecenia jest fakt, że wystawienie zlecenia stop loss nie oznacza automatycznej egzekucji zlecenia. Brak egzekucji zlecenia może wystąpić w sytuacji bardzo dynamicznych ruchów cen i w momencie, gdy powstaje tzw. luka cenowa. Jeżeli na rynku żaden z uczestników nie będzie miał zamiaru kupić pozycji po cenie, w której inwestor wystawił zlecenie stop loss, to wówczas nie zostanie ono wyegzekwowane. Nie należy jednak rezygnować z tych zleceń, lecz uważnie obserwować ruchy cen i informacje makroekonomiczne.

Co to jest swap walutowy?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live