Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Luka cenowa - ucieczki, wyczerpania, kończąca - co to jest?

Luka cenowa - ucieczki, wyczerpania, kończąca - co to jest?

Luka cenowa – co to jest?

Początkujący inwestorzy mogą mieć trudności z właściwą interpretacją tych miejsc na wykresie danego instrumentu finansowego, które są puste. Fachowa określa się je mianem luk cenowych.

Co oznaczają luki cenowe?

Luka cenowa jest charakterystycznym na wykresie obszarem wolnym. Najłatwiej jest opisać lukę cenową posługując się prostym przykładem. Jeśli na koniec sesji cena danej spółki wynosiła 100 złotych i – dla przykładu – była to najwyższa wartość ceny w tej sesji, a następna sesja rozpoczęła się od ceny 150 złotych, to wystąpiło zjawisko luki cenowej.
Luka cenowa to taki obszar, w którym nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Interpretacja luk cenowych jest nieodłącznym elementem analizy technicznej i przydaje się w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Kiedy powstają luki cenowe?

Na wstępie należy powiedzieć, że luki cenowe są oznaką dużej dynamiki panującej na danym instrumencie finansowym. Luka cenowa oznacza silną dominację popytu (luka hossy) lub podaży (luka bessy). Najczęściej luka cenowa występuje w sytuacji, gdy np. po sesji opublikowane zostały wyniki finansowe danej spółki. Przykładowo, jeśli będą one niezwykle pozytywne, istnieje duża szansa, że na drugi dzień notowania spółki otworzą się luką cenową – gdyż spółka osiągnie taką wartość w oczach inwestorów, że poniżej pewnej ceny nie będzie ofert sprzedaży akcji.

Różne rodzaje luk cenowych. Luka startu

Jednym z rodzajów luk jest luka startu. To luka, która charakteryzuje się tendencją do zmiany i rozpoczynania nowych trendów na wykresie. Często tworzy ona ważne linie oporu i wsparcia widoczne przy użyciu analizy technicznej. Startowa luka cenowa powstaje najczęściej po publikacji istotnych informacji.

Luka ucieczki

Jeżeli luka cenowa powstaje na skutek działania silnych trendów, które występują już od dłuższego czasu i mają charakter nasilający się, to z dużym prawdopodobieństwem w takim przypadku można mówić o luce ucieczki. Podobnie jak luka startu, ten rodzaj luki cenowej także staje się później istotnym elementem linii wsparć i oporów na wykresie.

Luka wyczerpania

Luka wyczerpania często określana jest synonimicznie luką bessy. Wynika to z faktu, że – jak sama nazwa wskazuje – jest ona rezultatem wyczerpania się sił popytu. Często występuje po gwałtownych wzrostach wartości instrumentów finansowych. Domknięcie luki wyczerpania może być informacją o zanikającym popycie lub także o zjawisku realizacji zysków inwestorów.

Luka kończąca

Interesująca luka kończąca jest jednym z ciekawszych sygnałów analizy technicznej. Występuje ona z reguły pod koniec danego trendu rynkowego. W sytuacji, gdy luka kończąca (zwana także luką końcową) występuje po spadkach, może być sygnałem do kupna. Luka kończąca w porównaniu do pozostałych rodzajów luk cenowych zwykle charakteryzuje się najmniejszym stopniem dynamiki.

Co to jest margin level?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live