Zmienność

Pierwsza tabela dostarcza informacji na temat zmienności w pipsach notowań par walutowych w poszczególnych okresach wskazanych w kolumnach – od 1 minuty do 1 miesiąca.

Kolejna tabela przedstawia zmienność w ujęciu procentowym.