Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Bon skarbowy - co to jest?

Bon skarbowy - co to jest?

Co to jest Bon Skarbowy?

Jest to podstawowy instrument rynku pieniężnego, a więc o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Emitentem bonu skarbowego jest Skarb Państwa, a realizacja instrumentu przypada na zakres 1-90 dni lub 1-52 tygodnie. Duża płynność rynkowa bonów skarbowych, pozwala na pokrycie bieżących zobowiązań płatniczych. Cechą charakterystyczną dla tego typu instrumentów finansowych są duże nominały co przekłada się na udział w rynku hurtowym. Bony skarbowe należą do grona instrumentów, które wrażliwe są na wszelkie zmiany sentymentu rynkowego. Szybkie tempo wyceny wszelkich newsów i przesłanek mikro i makroekonomicznych, pozwala zaliczyć bony skarbowe do instrumentów, których wahania mogą dawać wyprzedzające sygnały na innych walorach.

Do głównych funkcji tych instrumentów finansowych, należy zaspokojenie popytu na pieniądz danego państwa, co przekłada się na racjonalne regulowanie podaży pieniądza w gospodarce. Trzy założenia odpowiedzialne za popularność bony skarbowych na rynku pieniężnym to: płynność; wyższy stopień oprocentowania w porównaniu z tradycyjnymi instrumentami pieniężnymi; bezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż emitentem jest Skarb Państwa.

Co to jest wykres słupkowy?

Zobacz również: Warsztaty Forex

Live