Cena Bitcoina w lokalnej korekcie

0
259

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania waluty cyfrowej BTC na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 8 500 dolarów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 39 300 USD. Po tym fakcie to strona podażowa przejęła dominację na wykresie. Zwrot tendencji spadkowej nastąpił dopiero pod koniec ostatniej sesji wtorkowej.

Cena Bitcoina w lokalnej korekcie

BTCUSD H1

źródło: xStation

Opór i wsparcie

W ramach swingu wzrostowego cena znosi zdecydowaną większość wcześniejszej przeceny. Notowania księgują strefę oporu na wysokości głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6% fibo. Poziom cenowy 38 300 USD pozostaje oporem dla notowań. W ujęciu lokalnym celujemy w schemat FE100, który wyznacza nam poziom wsparcia po cenie 36 900 dolarów.