Czy to koniec wzrostów na dolarze?

0
434

Konsolidacja

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego trendu bocznego, w którym rynek poruszał się w przedziale 3,7600 – 3,800. Mniej więcej po weekendzie majowym notowania wyrwały się z opisanej konsolidacji.

Czy to koniec wzrostów na dolarze?

USDPLN H1

źródło: xStation

Poziom oporu

Piątkowe popołudnie przyniosło nam zmianę sentymentu rynkowego. Notowania USDPLN-a odbiły się od strefy cenowej 3,7300. W poniedziałkowe południe rynek księguje strefę podażową 3,7640. Jest to poziom oparty na mierzeniu Fibonacciego 38,2% oraz silnej biegunowości. Warto obserwować wykres z perspektywy interwału 1-godzinowego i analizować tworzące się formacje świecowe.