Dane makro 22.01.2020 – inflacja CPI, stopy procentowe

0
742

Środowa sesja europejska to kolejna seria danych z Wielkiej Brytanii. Oczekiwania dla grudniowych odczytów o sprzedaży detalicznej wyraźnie przewyższają listopadowe wartości. 

Sesję amerykańską otwierają dane inflacyjne z Kanady. Konsensus na grudzień zakłada pozytywny wynik w ujęciu miesięcznym. W dalszej części popołudnia, poznamy decyzję Banku Kanady o stopach procentowych. Trzy kwadranse później zaplanowana jest konferencja prasowa.

Dane makro 22.01.2020   inflacja CPI, stopy procentowe