Dane makro na czwartek 27.09.2012

0
424
     Prezentujemy harmonogram raportów makroekonomicznych na czwartek 27 września. W planie kilka ważnych publikacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
     O godzinie 10:30 informacja na temat PKB za II kwartał z Wielkiej Brytanii oraz saldo rachunku bieżącego. Natępnie o godzinie 11:00 seria indeksów dotyczących koniunktury gospodarczej ze Strefy Euro. O 14:30 tradycyjnie napływ danych ze Stanów Zjednoczonych. W kalendarzu ważny raport na temat PKB, a także deflator PKB informujący jaka część zmiany PKB w danym roku jest spowodowana zmianami poziomu cen. W tej grupie danych pojawi się również PCE core przedstawiający średni wzrost cen dla krajowych dóbr konsumpcyjnych (nie uwzględniając cen energii oraz żywności). Kolejną informacją jest cotygodniowy raport dotyczący ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. O 14:30 również zamówienia na dobra, a o godzinie 16:00 indeks podpisanych umów kupna domów. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Dane makro na czwartek 27.09.2012
Fibonacci Team