Dane makro na piątek 30.11.2012

0
457
     W długim kalendarzu makroekonomicznym na jutrzejszy dzień kilka istotnych publikacji. W nocy poznamy raporty z Japonii dotyczące indeksu PMI dla przemysłu, inflacji konsumenckiej, stopy bezrobocia oraz sprzedaży detalicznej. O godzinie 9:00 indeks instytutu KOF prognozujący kondycję szwajcarskiej gospodarki na okres najbliższych sześciu miesięcy, godzinę później PKB z Polski, natomiast o 11:00 dane ze Strefy Euro dotyczące inflacji HICP oraz stopy bezrobocia. Po południu dochody i wydatki Amerykanów, PKB Kanady oraz wartość indeksu Chicago PMI obrazującego aktywność gospodarczą sektora wytwórczego w obszarze Chicago.
Dane makro na piątek 30.11.2012
Fibonacci Team