Dzisiejszy wskaźnik: Indeks Cen Producentów – PPI (Producer Price Index)

0
1132

Wskaźnik cen producentów – PPI – prezentuje zmiany cen artykułów na różnym etapie przetwarzania (surowce, półfabrykaty, produkty gotowe) uzyskane przez krajowych wytwórców towarów i usług. Wskaźnik publikowany jest przez Bureau of Labour Statistics około 13 dnia każdego miesiąca o godzinie 14:30 (dane z USA). Publikacja następuje przed odczytem innego  istotnego raportu – inflacji CPI, wskazującej na zmianę cen z punktu widzenia konsumenta. Dane o PPI często służą analitykom do prognozowania wartości CPI publikowanej ok. 15 dnia miesiąca. Ponieważ raport o zmianie cen producentów uwzględnia dobra pośrednie pozwala on zorientować się jak silnie zmiany inflacyjne wpływają na kształtowanie się cen detalicznych. Efektem rosnącej inflacji mogą być podwyżki stóp procentowych, raport pozwala nam więc prognozować możliwe posunięcia banku centralnego w zakresie polityki monetarnej.

Rynek Forex jest szczególnie wrażliwy na zmiany inflacyjne stąd też należy zachować ostrożność w momencie publikacji raportów (większa amplituda wahań charakteryzuje jednak indeks CPI). Wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych wiążą się ze zwiększonym popytem na dolara amerykańskiego, co w efekcie winduje jego cenę. W przypadku odczytów niższych od oczekiwań bank centralny skłania się raczej ku obniżkom stóp procentowych, co prowadzi do spadku wartości USD.

Dzisiejszy wskaźnik: Indeks Cen Producentów   PPI (Producer Price Index)

Publikowane wartości wskaźnika PPI (niebieskie słupki) na tle przewidywań ekonomistów (pmarańczowe linie poziome), miesięcznie, od stycznia 2012. Źródło: www.forexfactory.com

Wraz z raportem PPI następuje publikacja wskaźnika Core PPI, który nie uwzględnia zmiennych cen energii oraz żywności.

Poniższe wykresy EURUSD prezentują przykładowe zachowanie rynku podczas publikacji raportów PPI ze Stanów Zjednoczonych z ostatnich miesięcy (proszę zwrócić uwagę na pierwszą reakcję ceny – wykres m5).

Dzisiejszy wskaźnik: Indeks Cen Producentów   PPI (Producer Price Index)

12 Lipiec 2013 – publikacja 0.8%, prognoza: 0.5% – efekt: umocnienie USD 

Dzisiejszy wskaźnik: Indeks Cen Producentów   PPI (Producer Price Index)

14 Czerwiec 2013 – publikacja: 0.5%, prognoza: 0.1% – efekt: umocnienie USD

Dzisiejszy wskaźnik: Indeks Cen Producentów   PPI (Producer Price Index)

15 Maj 2013 – publikacja: -0.7%, prognoza: -0.6% – efekt: osłabienie USD

Najbliższa publikacja wskaźnika PPI ze Stanów Zjednoczonych – już dzisiaj o godzinie 14:30.

Wartość aktualna: ?

Wartość prognozowana: 0.4%

Wartość poprzednia: 0.8%