Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

0
872

Sprzedaż detaliczna to jeden z najważniejszych miesięcznych raportów w kalendarzu makroekonomicznym. Publikowany około 14 dni po zakończeniu miesiąca dostarcza inwestorom wiadomości na temat całkowitej wielkości sprzedaży detalicznej za dany okres (wysyłkowej oraz bezpośredniej) wskazując istniejące trendy w wydatkach konsumpcyjnych. Dane publikowane przez Census Bureau w USA stanowią bardzo istotną informację o bieżącym stanie gospodarki ze względu na duży udział w PKB. Wartość wyższa od prognoz pozytywnie wpływa na walutę kraju publikacji i świadczy o poziomie wydatków osobistych ludności pozwalając na budowę scenariuszy przyszłych warunków gospodarczych.

Jednocześnie wskaźnik ten podatny jest na wiele czynników zniekształcających jego obraz, a posiadających bezpośredni wpływ na tryb życia ludności oraz jej plany zakupowe. Mogą to być chociażby zmiany cen paliw, a nawet warunki pogodowe, które zmienią plany konsumentów co do sposobu, czy czasu wydatkowania pieniędzy. Raport nie uwzględnia wydatków na usługi, ponadto do wiadomości podaje się również drugą wartość, która nie uwzględniają sprzedaży samochodów (ze względu na bardzo dużą zmienność).

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

Publikowane wartości raportu o sprzedaży detalicznej (niebieskie słupki) na tle przewidywań ekonomistów (pomarańczowe linie poziome), miesięcznie, od stycznia 2012. Źródło: www.forexfactory.com

Poniższe wykresy prezentują przykładowe reakcje pary EURUSD na publikację raportu o sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych przez trzy kolejne miesiące (zwracamy uwagę na pierwszą reakcję rynku – wykresy m5).

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

15 lipiec 2013 – publikacja: 0.4%, prognoza: 0.7% – efekt: osłabienie USD

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

13 czerwiec 2013 – publikacja: 0.6%, prognoza: 0.4% – efekt: umocnienie USD

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

13 maj 2013: – publikacja: 0.1%, prognoza: -0.3% – efekt: umocnienie USD

Podczas analizy pierwszej reakcji na dane zwracamy szczególną uwagę na kolumny „publikacja” oraz „prognoza”. Warto zauważyć, że to właśnie te dwie wartości w największym stopniu kształtują zachowanie ceny w trakcie publikacji raportu. Reakcja rynku bazuje na zaskoczeniu inwestorów, dlatego mniejszą uwagę zwraca „wartość poprzednia” (ma to szczególne znaczenie dla inwestorów skalpujących pod dane makro).

Dobrze obrazuje tę zasadę przykład, w którym mimo lepszych danych w stosunku do publikacji wcześniejszej rynek reaguje negatywnie na bazie  różnicy między wartością prognozowaną i publikowaną (zwracamy uwagę na pierwszą reakcję – wykres m5).

Wykres poniżej przedstawia publikację raportu o sprzedaży detalicznej w dniu 13 grudnia 2012. Informacje w kalendarzu prezentowały się następująco:

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)
Źródło: forexfactory.com
 

Jak wynika z wycinka tabeli dane w grudniu 2012 okazały się lepsze od wartości publikowanej w listopadzie 2012. Oczekiwania ekonomistów były jednak wyższe…

  

Dzisiejszy wskaźnik: Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)   Pierwsza reakcja EURUSD na dane o sprzedaży detalicznej w dniu 13.12.2013

Jak widzimy rynek wykazuje silną zmienność kierunku bezpośrednio po ogłoszeniu raportu. Notowania pozostawiają wysoki górny cień, po czym następuje „ściągnięcie” ceny na bazie krótkoterminowej reakcji wynikającej z publikacji danych gorszych w stosunku do oczekiwań ekonomistów.

Powyższa zasada powinna być stosowana z uwagą i szczególną ostrożnością w przypadku inwestorów zawierających pozycje w dłuższym horyzoncie czasowym. Bazując na sytuacji makroekonomicznej należy pamiętać, że wszelkie zmiany w gospodarce (szczególnie w szerszym spojrzeniu rynkowym) przekładają się również na ceny walut. Poprawa sytuacji gospodarczej (przejawiająca się między innymi w lepszych wynikach raportów ekonomicznych) ostatecznie przyczynia się do umocnienia wartości waluty w długim terminie.