Dzisiejszy wskaźnik: Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

0
838

Poruszając się ciągle w obszarach zatrudnienia, dziś prezentujemy kolejny wskaźnik makroekonomiczny – stopę bezrobocia.

Są to dane opisujące informacje odnośnie odsetku siły roboczej aktualnie niezatrudnionej, która w badanym okresie aktywnie poszukiwała zatrudnienia. Dane te odnoszą się do różnych przedziałów czasowych, zależnie od kraju którego dotyczą. I tak dla Stanów Zjednoczonych oraz Australii będą to dane z jednego miesiąca, natomiast dla Wielkiej Brytanii oraz Nowej Zelandii dane obejmujące cały poprzedni kwartał.

Dane dotyczące stopy bezrobocia są niezwykle ważne, przyczyną tego, podobnie  jak w przypadku opisywanych w zeszłym tygodniu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, jest ich istotna korelacja z wydatkami konsumenckimi. Równocześnie należy zaznaczyć, iż jak wspomniano we wcześniejszym artykule „poziom bezrobocia jest na tyle istotną kwestią, że Banki Centralne oraz instytucje zarządzające polityką monetarną nie stronią od interwencji, ażeby poprawić kondycję na rynku pracy.”   Jednakże są uznawane za istotniejsze z uwagi na fakt, że ukazując się raz w miesiącu/ kwartale dają szerszy obraz aktualnej kondycji sektora zatrudnia, który jak opisano wyżej, często jest uznawany jako papierek lakmusowy dla kondycji gospodarki w ogóle.

Poniżej przedstawiono wykres raportów dla danych z rynku Stanów Zjednoczonych, jak widać ceny z reguły nie odbiegają bardzo od prognoz.

Dzisiejszy wskaźnik: Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

Publikowane wartości raportu o stopie bezrobocia  (niebieskie słupki) na tle przewidywań ekonomistów (pomarańczowe linie poziome), miesięczne, od Kwietnia 2006. Źródło: www.forexfactory.com

Poniżej prezentujemy zachowania ceny pary walutowej USDCAD  w odniesieniu do publikacji danych dotyczących stopy bezrobocia z rynku Stanów Zjednoczonych.

Dzisiejszy wskaźnik: Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

6 czerwca, publikacja: 6.3%  prognoza: 6.4%  – efekt:  umocnienie USD.

Dzisiejszy wskaźnik: Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

3 lipca, publikacja: 6.1%, prognoza 6.3%  – efekt: umocnienie USD.

Dzisiejszy wskaźnik: Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

1 sierpnia, publikacja: 6.2%, prognoza: 6.1% – efekt: osłabienie USD.

Jak widać na powyższych wykresach, nawet najmniejsza zmiana odsetku zatrudnienia (nawet o 0.1% od prognozy)  powoduje znaczne ruchy kursu walut, nierzadko odwracając panujący trend.