Dzisiejszy wskaźnik: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Claims)

0
758

Raport na temat ilości złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jest jedną z ważniejszych danych makroekonomicznych płynących z rynku Stanów Zjednoczonych. Publikowany przez amerykański Departament Pracy w każdy czwartek o godzinie 14:30 polskiego czasu, ukazuje liczbę osób, które podczas zeszłego tygodnia (dane publikowane są 5 dni po zamknięciu tygodnia pracy)  złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy.

Raport ukazujący się co tydzień, jest postrzegany jako bardzo ważny element rynku pracy, który z kolei jest wyznacznikiem kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dzieje się tak ponieważ ilość wniosków o zasiłek daje obraz tego w jakim stanie znajduje się społeczeństwo z uwagi na to, że wskaźnik ten jest silnie skorelowany z wydatkami konsumenckimi.

Częstotliwość wydawania raportu pozwala na śledzenie oraz ocenianie kondycji amerykańskiej gospodarki oraz, w niektórych przypadkach, prognozowanie innych skorelowanych wskaźników makroekonomicznych.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest fakt, iż poziom bezrobocia jest na tyle ważną kwestią, że Banki Centralne oraz instytucje zarządzające polityką monetarną nie stronią od interwencji, ażeby poprawić kondycję na rynku pracy.

Dzisiejszy wskaźnik: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Claims)

Publikowane wartości raportu ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (niebieskie słupki) na tle przewidywań ekonomistów (pomarańczowe linie poziome), tygodniowe, od czerwca  2013. Źródło: www.forexfactory.com

Na powyższym wykresie warto zauważyć, że wartość dla raportu z reguły waha się w granicach 300-340 tysięcy. Wartości znacząco odbiegające od tego zakresu, jak również te które znacząco odbiegają od prognoz, z reguły mają istotny wpływ na kurs dolara amerykańskiego.

 Poniżej prezentujemy zachowanie się pary EURUSD w związku z publikacją danych z 3 ostatnich tygodni.

Dzisiejszy wskaźnik: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Claims)

24 Lipca, publikacja: 284K, prognoza: 310K  – efekt: umocnienie dolara.


Dzisiejszy wskaźnik: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Claims)

31 Lipca, publikacja 302K, prognoza 303K – efekt: osłabienie dolara.

Dzisiejszy wskaźnik: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Claims)

07 Sierpnia, publikacja: 289K, prognoza 305K – efekt: umocnienie dolara.

Jak widać w większości przypadków notowania reagują prawidłowo; odpowiednio umocnieniem waluty w przypadku dobrych oraz osłabieniem jej wobec gorszych danych. Jednakże należy zauważyć, iż duża częstotliwość publikacji danych odbija się wpływem danych poprzednich oraz przewidywań na sytuację obecną, zauważyć to można na danych z 31 lipca – pomimo wyniku zbliżonego do prognoz, był to wynik gorszy niż z tygodnia wcześniej, który znacznie odbiegł od typowego odczytu (wahającego się w okolicach 300 tysięcy), stąd nagłe osłabienie dolara.