EURUSD po FOMC

0
615

Wczoraj kurs pary EURUSD, dzięki oświadczeniom związanym z ograniczeniem skupu obligacji w Stanach Zjednoczonych, zareagował na wyznaczoną formację harmoniczną Kraba.
Po silnych spadkach cena odbiła się w okolicach zniesienia zewnętrznego 161.8% (mierzenie 13.12.2013 – 18.12.2013, sam poziom nie został jednak przetestowany). Obecnie kurs znajduje się w okolicach 1.3680, na poziomie 127.2% wspomnianego mierzenia. Czy spadki będą kontynuowane ? W dłuższym terminie przemawia za tym m.in wymowa formacji, oraz podwójny szczyt na wysokim interwale (D1/W1 – przy 61.8%). Zwracamy jednak uwagę aby obserwować tworzący się pinbar na interwale D1.

EURUSD po FOMC

D1

EURUSD po FOMCM15