EURUSD technicznie…

0
652

Na rynku EURUSD możemy wyrysować formację klina, wewnątrz którego na interwale H1 widzimy podwójny szczyt. Linia szyi jest wsparta poziomem fibo 38.2% oraz linią oporu, którą to cena już wcześniej respektowała. Jeśli dojdzie do realizacji podwojnego szczytu to oczekujemy zasięgu wyznaczonego przez niebieski prostokąt. Wypełnienie podwójnego szczytu może doprowadzić do wybicia z klina i w rezultacie do większej przeceny.

EURUSD technicznie...