Formacja harmoniczna Butterfly

0
1707

W przeciwieństwie do przedstawionego już Gartleya, formacja harmoniczna Motyla stanowi potencjalny sygnał odwrócenia dotychczasowego trendu. Wiąże się to bezpośrednio z charakterystyką zawartych w niej zniesień Fibonacciego, a przede wszystkim ze zniesieniem zewnętrznym wytyczającym punkt zwrotny „D”, który stanowi miejsce zawarcia transakcji.

Formacja harmoniczna Butterfly
 

Jak wynika ze schematu, wartość zniesienia fali AB w stosunku do XA kształtuje się na poziomie 78.6%. W punkcie „B” następuje odwrócenie ruchu i cena podąża w kierunku kolejnego punktu zwrotnego „C”, który rozpoczyna ostatnią falę formacji. Zakres ruchu odcinka BC kształtuje się w przedziale 38.2% – 88.6% AB. Ruch AD stanowi zniesienie zewnętrzne 127.2% – 161.8% fali początkowej. Oznacza to, że punkt końcowy „D” wykracza poza granice odcinka XA. Istotnym założeniem jest występująca wewnątrz struktury równość AB=CD.

Formacja występuje zarówno w wersji wzrostowej jak i spadkowej, przy czym kierunek fali XA informuje o kierunku zawierania transakcji.

Formacja harmoniczna Butterfly
 

Przykład
Poniższy przykład prezentuje transakcję zawartą na podstawie formacji Motyla ukształtowanego na interwale H4, który sugerował spadki na rynku EURUSD. Miejscem otwarcia pozycji krótkiej był punkt „D”. Jak widać na przedstawionym wykresie, rynek przetestował ten obszar ponownie nie wybijając jednak pierwszego szczytu i ponownie dając możliwość zajęcia pozycji. W przypadku tej transakcji pierwszy TP wypadł na poziomie punktu „C” – 205 pipsów poniżej wejścia. TP2 ustalony na wysokości punktu „A” przyniósł dodatkowo 98 pipsów.

Formacja harmoniczna Butterfly