Formacja harmoniczna Crab

0
1507

Formacja Kraba jest strukturą stosunkowo rzadko spotykaną. Podobnie jak Motyl charakteryzuje się głębokim zniesieniem zewnętrznym, którego wartość kształtuje się na poziomie 161.8%. Formację Kraba w wersji wzrostowej prezentuje poniższy schemat.

Formacja harmoniczna Crab
     

Pomiar rozpoczynamy od wyznaczenia fali XA, która podobnie jak w przypadku pozostałych przedstawionych przez nas formacji informuje o kierunku zawierania transakcji. Położenie punktu „B” w stosunku do pierwszej fali w strukturze powinno mieścić się w granicach 38.2% do 61.8% zniesienia wewnętrznego. Możliwe scenariusze prezentują na schematach przerywane niebieskie linie znajdujące się na wspomnianych poziomach Fibonacciego. Położenie punktu „C” nie ma tak fundamentalnego znaczenia, zdecydowanie jednak nie powinien on wybić punktu „A”. Punkt zwrotny „D” przebija poziom wyznaczony przez „X” i stanowi zniesienie zewnętrzne zarówno w odniesieniu do fali XA, jak i BC. Jest to miejsce, w którym otwieramy naszą pozycję. Formację w wersji spadkowej prezentuje poniższy rysunek.

Formacja harmoniczna Crab

Przykład
Przedstawiony na poniższym wykresie przykład pochodzi z sierpnnia 2012 i prezentuje formację Kraba powstałą na parze USDCHF. Struktura ma w tym wypadku wymowę spadkową, o czym świadczy kierunek pierwszej fali oznaczonej jako XA. Wysokość punktu „B” wyniosła 50% w stosunku do odcinka początkowego, natomiast testowany kilkakrotnie poziom „D” ukształtował się zgodnie z założeniem na zniesieniu 161.8% fali XA. Warto również zaznaczyć, że w tym miejscu znaduje się historyczny poziom oporu, co wpływa na wzrost istotności tego obszaru. Realizacja transakcji następuje w punkcie oznaczonym jako TP, na wysokości dołka „A”. Realizacja formacji pzowoliła na uzyskanie wyniku +54 pipsów.

Formacja harmoniczna Crab