GOLD

0
1037
     Na wykresie GOLD obserwujemy kształtującą się obecnie prospadkową formację Motyla. Jej struktura oparta jest na korekcie prostej 1:1, której punkt „D” grupuje się z modelowym punktem zwrotnym wspomnianego patternu (127.2%). W przypadku realizacji powstającej formacji kolejne punkty docelowe dla ruchu spadkowego wypadają na pozimach „B”, „C”, „A”.
GOLD
M30
Fibonacci Team