Jak długo utrzyma się popyt na europejską walutę?

0
280

Fala spadkowa

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 540 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2240. Po tym fakcie na rynku głównej pary walutowej pojawiła się wyraźna podaż. Amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do euro przez cały marzec.

Jak długo utrzyma się popyt na europejską walutę?

EURUSD H4

źródło: xStation

Potwierdzony opór

Miesiąc kwiecień przynosi zmianę sentymentu na rynku walutowym. Amerykańska waluta traci na wartości w stosunku do euro. Notowania osiągają dziś średnioterminową strefę oporu, która bazuje na współczynniku wewnętrznego 61,8% fibo. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,2035 – 1,2040. Analizowana strefa podażowa potwierdzona jest również poprzez biegunowość obszaru. Dodatkowym elementem wzmacniającym powinny być tutaj spadkowe formacje świecowe.