Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Kanał Donchiana - co to jest?

Kanał Donchiana - co to jest?

Kanał Donchiana – co to jest?

Richard Donchian zasłynął przede wszystkim jako popularyzator tzw. strategii żółwia, zwanej także strategią Donchiana. Oprócz tego jednak opracował jeden z ważniejszych wskaźników analizy technicznej – kanały Donchiana.

Kanał Donchiana – na czym polega?

Opracowany przez Richarda Donchiana wskaźnik analizy technicznej określany jego nazwiskiem jako kanał Donchiana nie jest narzędziem powszechnie znanym wszystkim traderom i inwestorom. Warto jednak go bardziej poznać między innymi dlatego, że może mieć zastosowanie zarówno przy tradingu na rynku Forex, przy handlu kontraktami CFD, jak i przy inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych. Czym jest kanał Donchiana?
Kanał Donchiana pokazuje zmienność kursów cen. Działa w taki sposób, że na wykresie tworzy pewien obszar, wynikający z dwóch rodzajów wartości. Pierwszą wartością są najwyższe dzienne maksima, drugą wartością są z kolei najniższe dzienne minima. Wartości te dobierane są z danego okresu, którego horyzont wyznaczany jest indywidualnie przez inwestora.

Do czego sprawdza się kanał Donchiana?

Stosowanie kanału Donchiana z pewnością usprawnia i daje szerszy punkt widzenia wszystkim osobom, które wykorzystują narzędzia analizy technicznej. Wskaźnik opracowany przez Richarda Donchiana jest także użyteczny w sytuacjach, gdy pragnie się dostrzec wahania cen rynkowych. Kanał Donchiana może być zasadniczo albo wąski, albo szeroki. Wąski kanał oznacza, że cena jest stabilna – na danym kursie nie występują zbyt duże odchylenia. Analogicznie szeroki kanał Donchiana oznacza, że zmienność cen w danym okresie jest stosunkowo duża. Dzięki tym informacjom inwestor lub trader jest w stanie dostrzegać sygnały potrzebne do podejmowania decyzji i otwarciu bądź zamknięciu pozycji transakcyjnej.

Poszukiwanie sygnałów wejścia w pozycję przy użyciu kanału Donchiana

Pierwszą strategią inwestycyjną, którą można zastosować zwłaszcza w tradingu na rynku Forex i na rynku kontraktów CFD, jest szukanie wybić cenowych, charakteryzujących się wysokim poziomem momentum. Dzięki kanałowi Donchiana strategia ta staje się znacznie prostsza. Stosując omawiany wskaźnik wystarczy obserwować ruchy cen w obrębie kanału. W sytuacji, gdy cena wykracza poza kanał powodując tym samym, że w następnym okresie kanał zostaje poszerzony, to – zdaniem samego Richarda Donchiana – jest to korzystny moment na wejście w inwestycję, ponieważ prawdopodobnie oznacza moment, w którym główny trend napotyka pozytywne wybicie górą.
Powyższa strategia posiada jednak pewną wadę – na rynku bardzo często zdarzają się tzw. fałszywe sygnały. W jaki sposób można je zminimalizować? Świetnym wskaźnikiem analizy technicznej, który doskonale działa w towarzystwie kanału Donchiana, jest zwykła średnia krocząca – EMA lub SMA. Najlepiej sprawdzi się EMA, która jest średnią bardziej dynamiczną i silniej uwzględnia ostatnie wartości cenowe badanego okresu. W sytuacji, gdy ruch cen „przebija” górą zarówno kanał Donchiana, powodując jego znaczne rozszerzenie się, jak i linię średniej kroczącej, to znak, że warto dokonać inwestycji.

Strategia żółwia – bezpieczna czy ryzykowna?

Jak wspomnieliśmy na samym początku, Richard Donchian jest także autorem strategii inwestycyjnej, określanej mianem strategii żółwia. Kanały Donchiana i strategia żółwia bezpośrednio ze sobą korespondują. Opisywana strategia powstała już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Kwintesencją strategii żółwia jest podążanie za głównym trendem.
Według Donchiana początek trendu to specyficzny ruch ceny, które generuje wysoki impet. Zdaniem autora wskaźnika kanałów Donchiana duże wybicie, czyli po prostu znaczny popyt na danym instrumencie finansowym, powinien tworzyć sytuację, w której dalej pojawiać się będą jeszcze wyższe ceny. Zdaniem Donchiana mechanizm ten działa w obydwie strony, tzn. sprawdza się także w sytuacji, gdy mamy do czynienia z gwałtownymi spadkami.
Strategia żółwia polega zatem na podłączaniu się do szybko powstającego trendu z nadzieją, że będzie on kontynuowany. Otwierać pozycje należy po osiągnięciu najwyższego wybicia cenowego z danego okresu. Najczęściej w literaturze przyjmuje się najwyższe wybicie z ostatnich 20 dziennych interwałów. Z kolei sygnałem do zamknięcia pozycji będzie najniższe wybicie cenowe z 10 ostatnich interwałów.

Co to jest lot na Forex?

Live