Kiedy pojawi się popyt na USD?

0
321

Korekta

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDCAD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 530 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która będzie miała znaczenie dla bieżącego scenariusza. Po wspomnianej korekcie notowania wygenerowały falę wzrostową, która wyznaczyła swoje ekstremum na wysokości 1,2950. 

Kiedy pojawi się popyt na USD?

USDCAD H4

źródło: xStation

Konsolidacja?

Od kilku sesji zmienność na wykresie Kanadyjczyka wyraźnie osłabła. Notowania wcześniej wygenerowały bardzo dynamiczną falę spadkową i zakończyły ją nieznacznie ponad barierą popytową.

Zielona strefa wsparcia wyznaczona została na podstawie mierzenia OneToOne. Korzystając z rozpiętości wcześniejszej korekty spadkowej, jesteśmy w stanie założyć schemat AB=CD i oznaczyć poziom cenowy 1,2565.