Komentarz makro – zbliża się ważny dzień dla USDCAD

0
453

Komentarz makro   zbliża się ważny dzień dla USDCADDziś w nocy pojawiły się dane z rynku nieruchomości w Australii, które wskazały na prawie 8-procentowy przyrost liczby pozwoleń na budowę nowych domów w tym kraju. Informacja ta jest kluczowym wskaźnikiem koniunktury na obecnie rozgrzanym rynku nieruchomości w Australii, a znajdujący się na ważnym wsparciu kurs AUDUSD może wykorzystać każdy bodziec do odreagowania silnych spadków w ostatnich dwóch miesiącach. Dziś w nocy poznamy również istotne dane o sprzedaży detalicznej, które w przypadku lepszych wartości mogą pomóc w odbiciu notowań – spadające ceny surowców będą jednak w dłuższym terminie wciąż wpływać na deprecjację australijskiego dolara.

Komentarz makro   zbliża się ważny dzień dla USDCAD
 

Czwartek nie przyniósł wielu ważnych informacji dlatego jest to szansa aby przyjrzeć się lepiej kanadyjskiej gospodarce i kolejnej walucie surowcowej, czyli kanadyjskiemu dolarowi. Utrzymujące się dłużej niskie ceny ropy mogą bowiem zasadniczo wpłynąć na procesy gospodarcze w Kanadzie, a tym samym oddziaływać na politykę pieniężną Banku Kanady.

Jak prezentuje się sytuacja gospodarcza w Kanadzie i co będzie jutro głównym bodźcem do zmiany kursu USDCAD? Odpowiedź w dalszej części artykułu. Zapraszamy – tutaj.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.