Komentarz makro

0
474

Komentarz makroNajważniejszą informacją dziś, na którą czekali inwestorzy był raport z rynku pracy w USA. Dane te obecnie analizowane są przez pryzmat trwającego ożywienia w największej gospodarce świata, a inwestorzy próbują ocenić, jak mogą one wpłynąć na przekonania członków Rezerwy Federalnej.

Komentarz makro
 

Rysunek 1. Szczegóły raportu z rynku pracy w USA

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 252 tys, czyli o 10 więcej od prognoz. Dodatkowo zrewidowany został poprzedni już i tak bardzo wysoki odczyt z 321 do 353 tys. Stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc. do poziomu 5,6%, a sama struktura zmiany zatrudnienia nie wzbudzała większych zastrzeżeń. Pomimo tych relatywnie dobrych danych dolar po umocnieniu w pierwszej chwili już do końca dnia osłabiał się. Dlaczego? Powodem jest spadek dynamiki średniej płacy godzinowej do 1,7% r/r. Wskaźnik ten jest jednym z najważniejszych wyznaczników zdrowia rynku pracy oraz daje wiele wskazówek o zmianach na nim zachodzących i tych, które mogą nadejść. Jednym z ważnych elementów przy interpretacji tych danych są oczekiwania inflacyjne jak i sama inflacja, gdyż dopiero przy ich porównaniu możemy właściwie ocenić sytuację konsumenta. Przy ostatnio szeroko komentowanym wpływie spadku cen ropy na gospodarkę można stwierdzić, że spadek średniej płacy godzinowej nie powinien nikogo dziwić biorąc pod uwagę chociażby redukcję kosztów wśród przedsiębiorstw wydobywających ropę.

W dalszej części komentarza odpowiedź na pytanie kto steruje rynkiem akcji – wall street, czy main street? Zapraszamy – tutaj.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.