Komentarz makro

0
593

Komentarz makroCały dzisiejszy dzień inwestorzy zarówno na rynkach akcji, obligacji, surowców jak i na rynku Forex dyskontowali najważniejszą informację dnia, czyli prognozę globalnego wzrostu gospodarczego, którą w swoim raporcie (zobacz raport) przedstawił Bank Światowy. Okazało się, że ponownie ścieżka wzrostu wszystkich krajów uległa rewizji w dół z poziomu 3,4 do 3% w 2015r. i z 3,5 do 3,3% w 2016 roku. Największe rozczarowanie w tym roku ma przynieść gospodarka Rosji, w której szkodzą niskie ceny ropy, Japonia, Chiny, a także kraje Strefy Euro.

Komentarz makro

Rysunek 1. Prognoza wzrostu gospodarczego Banku Światowego

To przełoży się oczywiście również na zmniejszenie prognoz zapotrzebowania na surowce, zwłaszcza przemysłowe, a to z kolei na spadek ich cen. Ta informacja znalazła odzwierciedlenie w notowaniach miedzi, które są swoistym barometrem globalnej koniunktury, a na które zwracałem uwagę w poniedziałek.

Dzisiaj poznaliśmy także decyzję RPP i rzecznika Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. O tym i o możliwym dalszym scenariuszu dla miedzi w dalszej części komentarza – tutaj.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.