Komentarz makro i kalendarz na czwartek 11.12.2014

0
472

Wczoraj dostaliśmy informację na temat pogorszenia się nastroju wśród przedsiębiorców w Australii, co odzwierciedlał indeks NAB. Dzisiaj w nocy napłynęły kolejne dane o sentymencie, tym razem dotyczące konsumentów, którzy oceniają swoją obecną i przyszłą sytuację jako najgorszą od 2011 roku. Otrzymujemy zatem kolejne dane, które będą negatywnie oddziaływać na australijską gospodarkę, a w konsekwencji poziom inflacji i wreszcie stopy procentowe, których scenariusz obniżek jest obecnie dyskontowany przez rynek.

Komentarz makro i kalendarz na czwartek 11.12.2014

Rysunek 1. Wskaźniki sentymentu wśród australijskich przedsiębiorców i konsumentów.

Jakby tego było mało dzisiejsze dane o inflacji CPI w Chinach rozczarowały wskazując na spadek jej rocznej dynamiki z 1,6 do 1,4%. Mocny skok w dół odnotowała także inflacja producencka, która jako pierwsza uwzględnia takie czynniki jak spadek cen surowców. Oczywiście nie jest to dobry sygnał dla chińskich przedsiębiorców, a tym samym dla Australii. Z drugiej strony daje to możliwości dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Ludowy Bank Chin, a to zazwyczaj umacnia AUD.

Najważniejszą informację podał dzisiaj OPEC, powodując dalszą przecenę ropy. O tym oraz o decyzji Baku Rezerwy Nowej Zelandii można przeczytać w dalszej części artykułu. Zapraszamy – tutaj. 

Kalendarz makro na jutro prezentujemy w poniższej tabeli. Pamiętajmy szczególnie o godzinie 14:00 i 14:30.

Komentarz makro i kalendarz na czwartek 11.12.2014