Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Liczba otwartych kontraktów (LOP) - co to jest?

Liczba otwartych kontraktów (LOP) - co to jest?

Liczba otwartych kontraktów – LOP – co to jest?

Kupujący i sprzedający analizując konkretny walor na rynkach finansowych, często posługują się takimi wielkościami jak cena, wolumen oraz liczba otwartych pozycji. Z całą pewnością najważniejszy jest kurs (cena) i jego zmienność w konkretnym okresie czasu. Jednak wolumen i liczba otwartych kontraktów, mogą być traktowane jego elementy potwierdzające dla sygnału jaki wskazuje nam analiza techniczna. Biorąc to pod uwagę, nie należy obojętnie pomijać tych składowych, ponieważ mogą one wyłapywać symptomy odwrócenia trendu jak i kontynuacji trendu. Zobaczmy zatem jak definiujemy pojęcie LOP – liczba otwartych pozycji, do którego odnosi ten wpis.

Podstawowa definicja określa LOP jako liczba otwartych kontraktów nie upłynnionych do końca sesji. Bardzo istotnym warunkiem jest tutaj fakt, iż liczba otwartych pozycji wskazuje na wartość pozycji długich lub pozycji krótkich, a nie ich sumę. Do zawarcia transakcji potrzebni są oczywiście kupujący i sprzedający, dlatego też dwa przeciwstawne zlecenia tworzy tylko jeden kontrakt. Każdy dokonywany na rynku akcji obrót, ma wpływ na liczbę otwartych pozycji na jeden z trzech możliwych sposobów – liczba otwartych kontraktów zmniejsza się, zwiększa się lub pozostaje bez zmian.

Przeanalizujmy poszczególne przykłady, które wpływają na liczbę otwartych pozycji. Pierwszy przykład kiedy kupujący otwiera nową długą pozycję, a sprzedający otwiera nową krótką pozycję. W takim przypadku mamy wzrost liczby otwartych kontraktów o jeden. Odwrotny scenariusz mamy, gdy kupujący zamyka wcześniejszy short, a sprzedający zamyka wcześniejszy long. Liczba otwartych pozycji w drugim przykładzie spada o jeden. Jak można się domyśleć, trzeci możliwość to utrzymana liczba otwartych kontraktów na poziomie sprzed transakcji. Wyróżniamy tu jednak dwie możliwości rynkowe. Pierwsza kiedy kupujący otwiera nową długą pozycję, natomiast sprzedający zamyka starą pozycję long za pomocą zlecenia przeciwstawnego. Drugi wariant to sytuacji, gdy kupujący zamyka starą pozycję short, a sprzedający otwiera nową krótką pozycję.

Istnieją cztery schematy dotyczące interpretacji powiązań pomiędzy ceną, LOP oraz w tym przypadku obrotem na rynku. Pomimo, że analiza techniczna daje nam klarownych często obraz na wykresie, wzmocnienie sygnałów możemy uzyskać właśnie poprzez poniższe schematy. Pierwsze dwa przykłady dotycząc wykresu, na którym widoczny jest wyraźny trend wzrostowy. Jednocześnie ilość otwartych kontraktów wzrasta tak jak i wolumen. Odczytujemy to jako wyraźne potwierdzenie dla panującego trendu wzrostowego. Drugi schemat pomaga wyszukiwać punkty zwrotne na rynku akcji i zakończenie rynku byka. Oznaki w tym przykładzie to malejący LOP oraz obrót, które potwierdzają słabość rynku. Kolejne dwie sytuacje dotyczą wykresu, na którym mamy trend spadkowy. Analiza techniczna pomaga nam wyznaczyć atrakcyjne poziomy do podłączenia się do sprzedających, natomiast potwierdzeniem będzie wzrost wolumenu oraz liczby otwartych kontraktów. Szukając okazji na kupno konkretnych instrumentów, warto zadbać o to, aby cena była jak najniższa. Ryzyko zbyt wczesnego zajęcia pozycji długich, zmniejszą sygnały takie jak wzrastające obroty oraz spadek otwartych pozycji. Powyższe schematy opierają się na założeniu, iż wolumen często wyprzeda cenę, chociaż teoria ma swoich zwolenników jak i przeciwników.

Podsumowując temat trzeba podkreślić fakt, iż z pozornie surowych wartości na temat liczby otwartych kontraktów, otrzymaliśmy składową, która może być ważną częścią wielu strategii inwestycyjnych. Warunkiem jest tutaj oczywiście dostęp do konkretnych danych o LOP oraz obrocie i oczywiście prawidłowa ich interpretacja, która zyskuje na znaczeniu wraz z doświadczeniem inwestora.

Co to jest FOMC?

Live