Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna MACD - Moving Average Convergence Divergence - co to jest?

MACD - Moving Average Convergence Divergence - co to jest?

MACD – Moving Average Convergence Divergence – co to jest?

MACD z angielskiego Moving Average Convergence Divergence to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Wskaźnik MACD zaprojektowany został dokładnie 40 lat temu przez analityka Gerarda Appela. Narzędzie to za pomocą kombinacji średnich kroczących, określa dynamikę i możliwe punkty zwrotne na wykresach. MACD wskaźnik to obraz różnicy wartości pomiędzy długoterminową średnią wykładniczą, a krótkoterminową średnią wykładniczą. Konkretnych układ średnich kroczących powoduje, że Moving Average Convergence generuje sygnał kupna lub sygnał sprzedaży.

Budowa wskaźnika MACD

Przedstawiana jest w formie dwóch składowych: linia MACD jako obiekt centralny oraz linia sygnału.  Linie MACD tworzymy poprzez odjęcie od średniej długookresowej, średniej kroczącej z krótkiego okresu czasowego. Klasycznie wykorzystuje się tu kombinację średnich kroczących z 26 i 12 okresów czasowych. Najczęściej stosuje się tu średnie wykładnicze, choć nie ma przeciwwskazań aby testować wskaźnik MACD z użyciem mediany lub ceny średniej. Wartości średnich kroczących pochodzą od wartości cen z zamknięcia danego okresu czasowego, a więc na popularnych platformach będzie to generowanie wartości po „close”. Linia sygnału to średnia z głównej linii MACD o charakterze wykładniczym z dziewięciu ostatnich okresów czasowych. Jak zawsze mamy tu do wyboru opcje ze średnią wykładniczą, ale również prostą oraz ważoną. Analiza techniczna daje nam możliwości interpretacji trendu poprzez użycie pojedynczych średnich kroczących na wykresie, natomiast Moving Average Convergence to połączenie kilku elementów, które potwierdzające np. price action.

Wykorzystanie MACD

Pierwotnym wykorzystanie dla MACD były szerokie interwały na rynku akcyjnym oraz kontraktów terminowych. Wraz z rozwojem narzędzi/platform dla inwestorów/traderów, gdzie wskaźnik MACD generowany jest w różnych konfiguracjach w czasie rzeczywistym, nie generuje żadnych ograniczeń. Klasyczna interpretacja Average Convergence Divergence opiera się na przecięciu dwóch średnich kroczących co kreuje sygnał kupna lub sygnał sprzedaży. W przypadku gdy linia MACD przecina linię sygnału od dołu, pojawia się informacja o możliwym rozwinięciu trendu wzrostowego oraz sygnał kupna. W odwrotnym przypadku kiedy to linia MACD przecina linię sygnału od góry, otrzymujemy sygnał sprzedaży  i zapowiedź trendu spadkowego. Moving AverageConvergence odnosi się na skali do punktu zero (0). Możemy z tego czerpać dodatkowe informacje podczas interpretacji za pomocą analizy technicznej. Na stan wykupienia rynku wskazuje sytuacja, gdzie linia MACD oraz linia sygnalna znajduje się na wysokich poziomach ponad punktem zero. Jest to pojęcia względna i nie odnosimy się tu do konkretnych wartości, a raczej sprawnego oka tradera. O możliwym stanie wyprzedania informują średnie kroczące, które znajdują się  nienaturalnie daleko od punktu zero. Wyróżniamy jeszcze trzecią i być może najbardziej przydatną interpretację MACD moving average, ponieważ odnosi się bezpośrednio do wykresu cenowego. Dywergencja łączy i porównuje przebieg linii MACD oraz kursu danego instrumentu finansowego. Pozytywna dywergencja i sygnał kupna następuje, gdy linie MACD znajdują się wyraźnie poniżej punktu zero i zmieniają kierunek na wzrostowy, natomiast kurs dane instrumentu nadal spada. Często generuje to sygnał wyprzedzający dla zwrotu ceny na wykresie. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dywergencja negatywnej. Wówczas linie MACD znajdują się wyraźnie powyżej poziomu zero i zmieniają kierunek na spadkowy. Jednoczenie na wykresie cenowym, kurs nadal rośnie zanim zarysuje wierzchołek.

Histogram MACD

Na Moving Average Convergence / Divergence wyróżniamy jeszcze jeden element, a mianowicie histogram MACD. Składa się on z pionowych słupków, które odzwierciedlają różnicę pomiędzy dwiema liniami MACD. Histogram pozwala nam określić moment, w którym odstęp pomiędzy linią sygnalną i linia MACD zwiększa się lub zmniejsza i wizualizuje te zmiany. W przypadku gdy powyżej linii zero histogram MACD zaczyna spadać mamy oznaki wygasania trendu wzrostowego i odwrotnie w analogicznej sytuacji. Zwroty na histogramie to ciekawy element, który można wykorzystać do generowania sygnałów wyjścia z rynku.

Co to jest RSI?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live