Na dobry początek tygodnia…

0
497
     Krótkie spojrzenie na aktualną sytuację kilku głównych par walutowych.
EURUSD
D1
Na dobry początek tygodnia...
     Od połowy maja 2013 EURUSD systematycznie rośnie. Zwyżka kursu w postaci fali CD korekty prostej po dość silnym pionowym ruchu osiągnęła w ostatnią środę poziom 61.8% fibo. Od tego czasu kurs na wykresie dziennym konsoliduje się w w obszarze zgrupowanym ze zniesieniem zewnętrznym 127.2% fali BC wspomnianej korekty. Rynek zmierza w kierunku okrągłego poziomu 1.3400 w okolicy którego przebiega górne ograniczenie wzrostowo nachylonego kanału cenowego. Ta solidna przestrzeń techniczna może obecnie powstrzymywać kupujących EUR. W przypadku przełamania wspomnianych oporów kolejnym istotnym obszarem zatrzymania może być zgrupowanie 78.6% fibo, FE 161.8% oraz poziomu 1.3500.
GBPUSD
D1
Na dobry początek tygodnia...
     Bardzo ciekawie sytuacja rysuje się na „Kablu”. Na wykresie dziennym notowania docierają do bardzo technicznego obszaru cenowego jakim jest zgrupowanie zasięgu 100% dla korekty prostej ABCD (niebieskie kwadraty), zniesienia zewnętrznego 127.2% fali BC oraz wewnętrznego 61.8% fibo dla spadków od 2 stycznia do 12 marca 2013. Warto również zauważyć, ze kurs porusza się w nachylonym wzrostowo kanale, którego górne ograniczenie jest obecnie testowane. W ciągu nadchodzących dni rynek zweryfikuje istotność wspomnianych poziomów, jest to jednak silny obszar, w którym z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się można reakcji cenowej.
USDJPY
H4
Na dobry początek tygodnia...
     Kurs USDJPY koryguje obecnie obserwowany na wykresach długoterminowy ruch wzrostowy. Silne spadki realizowane od 22 maja 2013 docierają w okolice zniesienia wewnętrznego 38.2% fibo. Na interwale H4 wyrysować można kształtującą się strukturę ABCD. Zniesienie zewnętrzne środkowego odcinka tej korekty (BC) grupuje się ze wspomnianym poziomem Fibonacciego. W tej okolicy wyznaczyć można również okrągły poziom 94.00. Zeszłotygodniowe spadki zareagowały wyhamowaniem we wskazanym obszarze. Na powyższym wykresie zaobserwować można prowzrostowe formacje świecowe. Rynek zakończył piątkową sesję ponownym testem 94.00.
D1
Na dobry początek tygodnia...
     O ile wspomniany powyżej obszar cenowy 38.2% + 127.2% + 94.00 może stanowić obecnie miejsce wsparcia dla notowań, warto również spojrzeć z perspektywy interwału D1, gdzie w okolicach zniesienia 50% fibo wypada geometria 100% oraz poziom 91.00.
AUDUSD
H1
Na dobry początek tygodnia...
     Po kilkutygodniowych spadkach para AUDUSD zamknęła ostatni tydzień popytową świecą o wysokim białym korpusie. Formacja objęcia hossy widoczna na interwale W1 może zapowiadać większą korektę wzrostową tego waloru. Spoglądając jednak na wykres godzinowy zaobserwować można mniejszą strukturę ABCD opisaną geometrią 100% z podwójnym testem linii zwrotnej układu. Realizując jednak scenariusz spadkowy warto pamiętać o szerszym spojrzeniu oraz „pobliskim” (z punktu widzenia wysokich TFów) poziomie fibo – 38.2% znajdującym się przy 0.9800.
     A jakie są Wasze spostrzeżenia co do aktualnej sytuacji na wykresach? 🙂
Fibonacci Team