Regulamin

0
786
  1. Poprzez zgłoszenie rozumie się dokonanie przelewu bankowego na kwotę wskazaną w ofercie (z uwzględnieniem zniżek jeżeli obowiązują) na podane konto bankowe ORAZ wysłanie drogą mailową potwierdzenia przelewu na adres mailowy kontakt@fiboteamschool.pl.
  2. Cena obejmuje 4 spotkania webinarowe – po jednym w każdym tygodniu miesiąca, prezentacje i nagrania ze spotkań oraz (dla nowych Uczestników) materiały i video dotyczące Strategii Europejskiej, Strategii Amerykańskiej, szablony (template), a także specjalnie przygotowany dziennik transakcyjny.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów spotkań na inne w przypadku gdy ich realizacja w terminie pierwotnym staje się niemożliwa z przyczyn od niego niezależnych.
  4. Każdy Uczestnik, który życzy sobie otrzymać rachunek proszony jest o wysłanie takiej informacji mailowo na adres kontakt@fiboteamschool.pl wraz z adresem zamieszkania pod który wyślemy paragon. Istnieje także możliwość otrzymania faktury VAT, którą również wystawimy na wyraźną prośbę Uczestnika.

Informujemy, że wiedza przekazywana w trakcie szkolenia ma charakter edukacyjny, a nasza działalność nie ma nic wspólnego z doradztwem inwestycyjnym czy też działalnością maklerską w rozumieniu polskiego prawa.W naszych szkoleniach przedstawiamy wiedzę z zakresu inwestowania i spekulacji na rynkach finansowych, nie bierzemy jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przekazywanych informacji, w szczególności zaś nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie powstałe straty.