Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Scalping - co to jest?

Scalping - co to jest?

Co to jest Scalping?

Scalping jest strategią inwestycyjną charakterystyczną dla rynku Forex. W znacznym uproszczeniu polega na zawieraniu wielu małych transakcji w ciągu dnia, dlatego też jest strategią day tradingową.

Scalping – strategia Forex w wymiarze day trading

Jedną z ciekawszych i bardziej popularnych strategii inwestycyjnych przeznaczonych do poruszania się na rynku Forex jest scalping. Trudno też mówić w praktyce o scalpingu w innym wymiarze, niż myśląc właśnie o rynku Forex – scalping zakłada zawieranie wielu transakcji mając na celu osiąganie jednostkowych niższych wyników. W ramach strategii scalpingowej trader stara się „złapać” małe ruchy cen i na nich zarobić. O ile jednostkowe zyski (bądź straty) z takiej strategii są niższe, a zakres poszczególnych zmian cenowych często wynosi tylko kilka pipsów, o tyle w ujęciu zbiorczym wyniki mogą być bardzo duże, gdyż korzystający ze strategii scalpingu trader zawiera dziesiątki transakcji dziennie (day trading).

Interwał czasowy przy scalpingu

Do strategii scalpingowej na Forex wykorzystuje się jak najmniejsze interwały. Najczęściej jest to interwał jednominutowy (M1), ale zdarza się, że traderzy korzystają także z jeszcze niższych interwałów lub w ogóle nie posługują się interwałami czasowymi, tylko ilościowymi – tzw. tickami. Te ostatnie jednak rzadko udostępniane są przez brokerów rynku Forex.

Dźwignia instrumentów finansowych

Strategia scalpingowa nie byłaby możliwa, gdyby trader nie mógłby wykorzystywać wysokiej dźwigni finansowej. W przypadku scalpingu im wyższy stopień dźwigni występuje, tym lepiej – trader i tak zakłada bowiem rozgrywanie krótkich transakcji. Niestety, w dobie istnienia regulacji ESMA, dotyczących wszystkich obywateli Unii Europejskiej, dopuszczalny dla brokerów oferujących usługi osobom indywidualnym stopień dźwigni na pary walutowe wynosi 1:30. Inaczej sytuacja wygląda dla brokerów spoza UE.

Price action i analiza techniczna

Ze względu na to, że przy scalpingu ma się zamiar „wychwytywać” bardzo małe ruchy cen, niezwykle przydatne jest stosowanie strategii price action oraz niektórych mniej zaawansowanych wskaźników analizy technicznej (np. oscylatora stochastycznego). Umiejętność analizy czystego wykresu świecowego (price aciton) umożliwia większe szanse na dogodne wejście i wyjście z transakcji.

Czy scalping jest bezpieczny?

Mimo tego, że strategia scalpingowa jest niezwykle popularna, nie każdy trader powinien uprawiać scalping. Do głównych zagrożeń, wynikających ze stosowania tej strategii inwestycyjnej, należy zaliczyć możliwość wystąpienia silnych, niespodziewanych zmian na kursie. W takiej sytuacji, choć trader zamierzał zamknąć pozycję „kilka pipsów dalej”, może się okazać, że jego depozyt nagle zyskał 20% więcej lub tyle też stracił.

Na jakich instrumentach można wykonywać scalping?

Strategię scalpingową można realizować na wszystkich lewarowanych instrumentach finansowych, których małe ruchy cen są w stanie spowodować realizację zysków lub strat. Z tego powodu scalpingu nie stosuje się m.in. w przypadku akcji, jednak można go stosować przy kontraktach CFD na akcje, jeżeli broker udostępnia takie instrumenty.

Ciekawa etymologia słowa

Samo słowo scalping bardzo dobrze tłumaczy znaczenie tej strategii inwestycyjnej. Scalping to nic innego jak „skalpowanie”. Korzenie swe termin ten posiada na giełdach parkietowych, w których inwestorzy zawierali transakcje bezpośrednie. Dzięki temu mogli oni obserwować bieżące reakcje innych inwestorów i maklerów. Informacje te nie przesądzały o tym, jak zachowa się dany instrument długoterminowo, ale pomagały w osiąganiu małych zysków w krótkim czasie.

Co to jest Swing Trading?
 

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live