Silny popyt na brytyjskiego funta

0
403

Trend spadkowy

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania GBPUSD wyznaczyły zakres wahań o przedziale blisko 800 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu, który ukształtowany został na poziomie cenowym 1,3485. Po mniej więcej trzech tygodniach kurs pary walutowej GBPUSD osiągnął lokalny dołek po kursie 1,2675.

Silny popyt na brytyjskiego funta


GBPUSD H4

źródło: xStation

Target harmoniczny

Ostatnie godziny przyniosły istotne rozstrzygnięcia na wykresie Kabla. Odnosimy się tutaj do wybicia nowych szczytów cenowych, które wybiły ostatni opór po okrągłym kursie 1,3200. Pierwszą zaporą dla notowań może okazać się zewnętrzne mierzenie Fibonacciego 127,2%. W przypadku kontynuacji kierunku północnego, mamy rozrysowany szeroki układ harmoniczny FT Pattern. W ramach tych założeń docelowy poziom cenowy dla Kabla to 1,3385. Zgodnie ze strukturą XABCD punkt D formacji to głębokie wewnętrzne mierzenie 88,6% fibo. Dodatkowym potwierdzeniem jest zewnętrzne 161,8%.