SP500

0
998
     Ciekawa sytuacja na wykresie SP500. Notowania zbliżają się obecnie do obszaru, w którym grupuje się kilka istotnych poziomów cenowych. Na bazie mierzenia ruchu spadkowego wyznaczonego od 14 września  do 16 listopada 2012 (XA) wyznaczyć można formację harmoniczną Motyla, której punkt „D” usytuowany na zniesieniu zewnętrznym 127.2% nakłada się z okrągłym poziomem 1500.00. W tym obszarze wypada również zasięg FE 78.6% dla fali wzrostowej rozpoczynającej się 16 listopada 2012 (punkt A) oraz formacja AB=CD wzmacniająca wymowę wspomnianej struktury harmonicznej Motyla (prostokąty).
     W przypadku pokonania zaznaczonego na żółto obszaru oporu, kolejnym istotnym celem będzie zgrupowanie zniesienia 161.8% z zasięgiem FE 100% wskazujące na równość widocznych na wykresie fal wzrostowych (poprowadzonych przerywaną linią).

SP500
D1

         W kontekście powyższej analizy warto również zaobserwować sekwencję kolejnych fal na szerokim tygodniowym interwale tego waloru. Na wykresie wyraźnie zauważyć można coraz mniejszą siłę następujących po sobie impulsów wzrostowych. Wszystkie przedstawione w analizie elementy wskazywać mogą na możliwą reakcję podażową na tym rynku. Zachęcamy do obserwacji.
SP500
W1


Fibonacci Team