Stabilizacja cen ropy naftowej – Czy podwyżki już się skończyły?

0
328

Wierzchołek

Poniższy wykres przedstawia notowania ropy naftowej WTI na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2,5 USD. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od tegorocznych szczytów, które wyznaczone zostały na poziomie cenowym 54 dolarów za baryłkę. Po tym fakcie rynek wpadł w zasadzie w szeroką konsolidację i brak jest sygnałów do kontynuacji średnioterminowego trendu wzrostowego.

Stabilizacja cen ropy naftowej   Czy podwyżki już się skończyły?

WTI H1

źródło: xStation

Target harmoniczny

Po padających wierzchołkach prowadzimy linie górnego ograniczenia. Traktujemy ją poglądowo, jako pułap dla utrzymującej się przewagi sprzedających. W ujęciu bardziej lokalnym, ukształtowała nam się perspektywa układu harmonicznego Leonarda. W ramach struktury XABCD, zaksięgowany został pułap mierzenia 50%, a następnie oczekujemy wypełnienia głębokiego 78,6% po kursie 51,80 USD.