Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Stop loss kroczący - trailing stop - co to jest?

Stop loss kroczący - trailing stop - co to jest?

Stop loss kroczący – trailing stop – co to jest?

Zlecenie stop loss kroczący jest mniej znanym zleceniem zabezpieczającym, które ma na celu obronę zawieranej transakcji. Najczęściej używane jest przez osoby, które inwestują na rynku Forex lub korzystają z kontraktów CFD, np. na indeksy giełdowe. Na czym polega i jak działa zlecenie stop loss kroczący?

Stop loss kroczący – kiedy należy go stosować?

Automatyczne zlecenia zabezpieczające są doskonałym narzędziem, umożliwiającym zminimalizowanie strat. Zlecenia takie przydają się inwestorom i traderom na każdym z możliwych rynków i instrumentów finansowych, chociaż najpowszechniej wykorzystywane są na rynku Forex i przy kontraktach CFD. Wynika to z faktu, że to właśnie kontrakty CFD i inwestycje w pary walutowe na rynku Forex najczęściej obarczone są najwyższą dźwignią finansową. W przypadku inwestycji na giełdzie, pomijając stosunkowo niedawno wprowadzone certyfikaty Turbo, dźwignia finansowa nie występuje. Inwestorzy mogą korzystać z niej za to na płaszczyźnie kontraktów terminowych, które dość znacząco przypominają kontrakty CFD.
Do najpopularniejszych zleceń zabezpieczających należą zlecenia stop loss i take profit. Oprócz tych podstawowych zleceń wyróżnić też można zlecenia do zadań specjalnych, czego doskonałym przykładem jest stop loss kroczący (ang. trailing stop). Zlecenie stop loss kroczący wykorzystuje się po to, aby zabezpieczyć się na wypadek korekty danych instrumentów finansowych.

Stop loss kroczący a klasyczne zlecenie stop loss – różnice

Tradycyjne zlecenie stop loss działa w taki sposób, że po osiągnięciu wyznaczonej przez inwestora ceny, która jest niższa od ceny instrumentu finansowego w momencie wystawiania zlecenia, następuje automatyczna sprzedaż pozycji. Zasadniczo zlecenie stop loss kroczący działa bardzo podobnie z tą jednak różnicą, że – zgodnie z nazwą – wartość poziomu automatycznej sprzedaży zmienia się wraz notowaniami. Wystawiając zlecenie stop loss kroczący, trader lub inwestor musi wskazać na różnicę poziomu (najczęściej wyrażaną w ujęciu procentowym) pomiędzy progiem ceny sprzedaży, a poziomem docelowej wysokości ceny. Przykładowo, dokonawszy transakcji kupna (LONG) EUR/USD po cenie – hipotetycznie – 1,2500, ustawiwszy trailing stop na poziomie 5% przy wykorzystaniu dźwigni finansowej rzędu 100%, jeżeli dobrze obstawiło się trend i cena EUR/USD będzie wynosiła 1,2550, to wówczas uprzednio raz wystawione zlecenie stop loss nie będzie już na poziomie 5% względem ceny 1,2500, lecz względem ceny 1,2550. Mechanizm ten identycznie wygląda w przypadku kontraktów CFD lub wystawiania zleceń na giełdach papierów wartościowych.

Nie warto zawsze zostawiać inwestycji ze zleceniem stop loss

Przedstawione powyżej działanie zlecenia zabezpieczającego stop loss kroczący wydaje się być doskonałym pomysłem na zabezpieczenie inwestycji. W tym momencie jednak trzeba wskazać na dwa zagrożenia. Nie zawsze zlecenie stop loss kroczący, podobnie zresztą, jak wszystkie zlecenia automatyczne, będzie egzekwowalne. W przypadku nagłych zmian na rynku, np. powstania luk cenowych, zlecenie może nie zadziałać. Po drugie, należy uważnie zapoznać się z regulaminem brokera lub domu maklerskiego. Faktem jest, że na niektórych platformach zlecenie stop loss kroczący działa tylko do momentu, gdy trader jest zalogowany na platformie.

Jaka jest alternatywa dla zlecenia stop loss kroczący?

Zlecenie stop loss kroczący nie ma drugiego odpowiednika. Pewną, choć raczej niewygodną, alternatywą dla zlecenia jest klasyczne zlecenie stop loss, które byłoby ręcznie modyfikowane przez tradera. Takie rozwiązanie z jednej strony jest niewygodne i niepraktyczne, z drugiej jednak pozwala na bieżącą ocenę sytuacji na danym instrumencie finansowym. Rozwiązanie to nie jest jednak polecane osobom początkującym, ponieważ wymaga odpowiedniej konsekwentności w zakresie realizowania uprzednio ustalonej strategii inwestycyjnej, co wiąże się z koniecznością posiadania dobrze wypracowanych technik z zakresu psychologii inwestowania.

Nie jest ważne, aby zarabiać – ważne, aby nie tracić

Kontrakty CFD, pary walutowe Forex, akcje giełdowe – wszystkie powyższe instrumenty finansowe wiążą się z podwyższonym ryzykiem (tym większym, jeśli wykorzystuje się dźwignię finansową). Ograniczanie ryzyka poniesienia straty jest bardzo ważnym elementem nauki w inwestowaniu. Stop loss kroczący daje faktyczne możliwości ułatwienia zarządzania ryzykiem – przede wszystkim dzięki możliwości odgórnego zaplanowania poziomu akceptowalnego przy danej transakcji ryzyka. Z drugiej strony, jak zostało wskazane powyżej, zlecenie to posiada także pewne wady i ewentualne ograniczenia. Bez względu na to, czy pragnie się wykorzystywać zlecenie stop loss kroczący w praktyce, czy też pozostać przy klasycznych zleceniach stop loss, w tradingu i inwestycjach niezmiernie ważne jest, aby swój wysiłek nie koncentrować przede wszystkim na osiąganiu jak największej stopy zwrotu z inwestycji w jak najszybszym czasie (często doprowadza to osoby początkujące do wyzerowywania kapitału startowego), lecz na zabezpieczaniu się przed możliwymi zagrożeniami.

Co to jest stop loss?

Zobacz również: Szkolenia Forex

Live