Techniczne wsparcie na DJI

0
814

Amerykański indeks Dow Jones Industrial Average zbliża się do węzła popytowego zbudowanego z korekty prostej z symetria odcinków AB=CD oraz wewnętrznego zniesienia Fibonacciego o wspólczynniku 61,8%.

Ponadto w miejscu tym ulokowany jest układ harmoniczny o nazwie Butterfly (mierzenie z lokalnego dołka).

Techniczne wsparcie na DJI

Interwał M15