Techniczne wsparcie na USDJPY

0
873

Para walutowa USDJPY zbliża się do węzła popytowego zbudowanego z korekty pędzącej z symetria odcinków AB=CD wzmocnionej przez wewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 50% oraz układ ZZB.

Techniczne wsparcie na USDJPY

Interwał D1