Technika na EURJPY – c.d.

0
762

Nawiązując do naszej analizy pary EURJPY opublikowanej wczoraj (TUTAJ) na wykresie możemy zauważyć ukończoną formację harmoniczną Gartley’a. Punkt B zatrzymał się dokładnie na zniesieniu wewnętrznym XA 61.8%. Zniesienie zewnętrzne fali BC 127.2% wypada w okolicy poziomu 135,02, natomaist zniesienie wewnętrzne XA 78,6% grupuje się idealnie z falą AB oraz CD 1:1, co świadczy o dużej wadze tego obszaru. Należy również zauważyć, że fala C sama składa się z formacji ABCD.

Technika na EURJPY   c.d.

H1

W dniu 29.10.2013, godzina 11:00, została zajęta pozycja na falę C w fali C. Kurs dotarł bardzo szybko na północ i dokładnie na zaznaczonym poziomym prostokącie cena wyhamowała. Tam został zrealizowany TP. Obecnie, po ponownym teście wyznaczonego obszaru „D”, rynek reaguje zniżką. Czy formacja odwróci wzrosty na parze?
Dodajemy również pozycję zajętą przy pierwszym teście opisywanego wczoraj Gartley’a. TP ustawiony został na pierwszym istotnym wsparciu, co też pozwoliło na realizację zysków zanim notowania powróciły do poziomu punktu „D”.

Technika na EURJPY   c.d.

H1

Technika na EURJPY   c.d.

M5