USDJPY

0
922
     Na wykresie USDJPY obserwujemy prospadkową formację harmoniczną Nietoperza. Charakterystyczny dla tej struktury poziom fibo 88.6% grupuje się z zasięgiem FE 127.2% dla zawartej w tym układzie korekty prostej. Aktualną sytuację przedstawia poniższy wykres.
USDJPY
M30


     Więcej na temat powyższej struktury w artykule Formacja harmoniczna Bat.
Fibonacci Team