USDJPY

0
454
     Ponownie wracamy do pary USDJPY. W poprzedniej analizie tego waloru wskazywaliśmy na kilka formacji harmonicznych, które kształtowały się na wykresie. Ostatecznie rynek zrealizował zasięg prospadkowej formacji Nietoperza, by następnie powrócić do poziomów wyznaczonych przez szczyty z 22 oraz 30 listopada. Po trzecim teście wspomnianego obszaru, będącego jednocześnie punktem „D” dla pokazanej na poniższym wykresie formacji harmonicznej 50% + 78.6% (interwał D1), notowania zareagowały ponownym spadkiem. W przypadku utrzymania tej tendecji kolejne poziomy docelowe dla spadków to punkty (b), (c) oraz (a) korekty prostej 1:1. 
USDJPY
D1

Fibonacci Team