USDJPY

0
798
     Ciekawie prezentuje się sytuacja na USDJPY. Na wykresie oznaczyć można kilka struktur harmonicznych. Na interwale H1 obserwujemy realizującą się od trzech dni prospadkową formację Nietoperza. Obecnie notowania zatrzymały się na poziomie punktu C, który zgodnie z teorią stanowić może pierwszy target dla realizacji zysków. Punkt „D” wspomnianej struktury harmonicznej oznaczyć można jednocześnie jako punkt „A” dla nowej, prowzrostowej formacji Gartley’a. Kurs waloru zatrzymał się na zniesieniach wewnętrznych 61.8% oraz 78.6% dla ostatniej fali wzrostowej (28.11.2012 – 30.11.2012). W tym miejscu, na interwale M30 obserwujemy zwiastującą zwrot formację „młota”.
USDJPY
H1
     W tej sytuacji warto spojrzeć również na wykres dzienny, gdzie notowania ukształtowały formację podwójnego szczytu na linii zniesienia 78.6%, zgrupowanego z poziomem 100% dla korekty prostej. Tutaj również obserwujemy prospadkową formację opartą na wewnętrznych zniesieniach fibo 50% + 78.6%.
USDJPY
D1
Fibonacci Team